จะแนะนำผู้ที่ส่งภาพยั่วยุให้เกิดกิเลสอย่างไร
 
Nuchareeya
Nuchareeya
วันที่  22 พ.ค. 2565
หมายเลข  43142
อ่าน  150

คำถามจาก คุณณัฐวัสส์ จารุรัตน์พงศ์

สมาชิก Line OpenChat ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.


ปัจจุบันสังคมออนไลน์มักมีการส่งรูปวิดีโอที่ไม่เหมาะสมยั่วยุกิเลสให้กัน จะแนะนำผู้ส่งนั้นอย่างไรดี


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 22 พ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

แต่ละคนก็แต่ละหนึ่ง ไม่สามารถห้ามจิตห้ามใจของแต่ละคนได้จริงๆ เพราะจิตเป็นธรรมเป็นอนัตตา เป็นไปตามการสะสม แม้จิตที่เกิดขึ้นสมมติว่าเกิดกับเรา ก็ห้ามไม่ได้ เพียงแต่แนะนำกล่าวได้ว่า สิ่งเหล่านี้ส่งมาทำให้เกิดโทสะ เพราะอารมณ์คือรูปนั้นไม่ดี เป็นต้น แต่ การจะได้เห็นอะไร ได้ยินอะไร ก็ตามกรรมเป็นปัจจัย เมื่อเข้าใจตรงนี้ แทนที่จะไปห้ามคนอื่น ก็เข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วว่าคืออะไร ไม่มีใครที่มีกิเลส ไม่ใช่เราเกิดกิเลส กิเลสเป็นกิเลส เป็นธรรม ไม่มีใคร มีแต่ นามรูป ธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย นี่คือหนทางการละกิเลส ไม่ใช่การห้ามที่ะจไม่ให้เห็น ไม่ให้ได้ยิน สิ่งที่ดีหรือไม่ดี เพราะกรรมเป็นปัจจัย อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้นั่นเองครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 23 พ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เพราะมากไปด้วยอกุศล จึงมีความประพฤติเป็นไปตามอำนาจของอกุศลตามการสะสมของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่การโกรธไม่ใช่การไม่พอใจในผู้ทำไม่ดีแต่ควรที่จะเห็นใจสงสารในความเป็นผู้มีอกุศล รักษาใจตัวเองสำคัญที่สุด ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 23 พ.ค. 2565

กราบ อนุโมทนา ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ