กัลยาณมิตรสูงสุด_ประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 
khampan.a
วันที่  24 พ.ค. 2565
หมายเลข  43149
อ่าน  899

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น"กัลยาณมิตรสูงสุด"
ถอดจากคำสนทนาของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
บางช่วงบางตอนจากสนทนาธรรม
ที่โรงแรม Lineage เมืองลัคเนาว์ ประเทศอินเดีย

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
...ประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ...


~ วันนี้ เป็นวันที่ยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้พบปะผู้ที่นับถือพุทธ แต่ว่าเป็นเรื่องที่การสนทนาธรรมจะช่วยให้เราเข้าใจพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้น ต้องเป็นคนตรง ทุกคนบอกว่าเป็นชาวพุทธ กราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บางคนก็ทั้งเช้าทั้งค่ำก่อนที่จะนอน บางครั้งก็สวดมนต์ แต่ว่ารู้จักพระพุทธเจ้าจริงๆ หรือเปล่า นี่เป็นคำถามคำแรก รู้จักพระพุทธเจ้าจริงๆ หรือเปล่า?

~
ทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้เข้าใจ เป็นพระกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ทำร้ายพระกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมทุกคำที่พระองค์ตรัสแล้ว ทำให้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น พระกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือพระธรรมทุกคำที่พระองค์ได้ตรัสแล้วนั่นเอง เป็นพระกายที่ทำให้คนได้รู้จักพระองค์

~ การที่จะเข้าใจธรรม ต้องเป็นคุณความดี แต่ความดีอื่นๆ ทั้งหมดโดยที่ไม่ได้เข้าใจธรรม ไม่ใช่บารมี เพราะไม่สามารถจะทำให้ความไม่รู้ซึ่งเป็นต้นเหตุของความไม่ดีทั้งหลายค่อยๆ ลดลงจนหมดสิ้นได้

~ ใครจะรู้ว่าใครจะตายเมื่อไหร่ เดี๋ยวนี้ก็ได้ แต่ก่อนตายก็มีความไม่รู้ความจริงเหมือนเดิม เพราะฉะนั้น ถ้ายังมีชีวิตอยู่ สิ่งที่มีค่าที่สุด ก็คือการรู้ความจริงซึ่งรู้เองไม่ได้ แต่ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพและไตร่ตรอง ค่อยๆ รู้จักพระองค์ขึ้น

~ ถ้าเป็นผู้ที่ไม่เห็นโทษของความไม่ดี จะละความไม่ดีได้ไหม? และความไม่ดีต่างหากที่เป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ต่างๆ เพราะฉะนั้น จะแก้ไขความทุกข์ยากและปัญหาทั้งหมด ก็ด้วยความเข้าใจความจริง

~ แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง ก็ทรงแสดงธรรมให้คนอื่นได้เข้าใจ ให้มีพระธรรมเป็นที่พึ่ง ที่จะมีชีวิตต่อไปจนกระทั่งสามารถที่จะพ้นจากกิเลส หมดสิ้นกิเลสได้

~
ถ้ามีความเข้าใจธรรมแล้ว ก็รู้ว่าคำของใครผิด นี่เป็นประโยชน์เมื่อมีการสนทนาธรรม เพื่ออนุุเคราะห์ผู้ที่เห็นประโยชน์ของความเป็นผู้ตรงต่อความจริง ได้มีความเห็นที่ถูกต้อง

~ ธรรม (สิ่งที่มีจริง) เป็นธรรม เปลี่ยนไม่ได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เปลี่ยนให้เห็นเดี๋ยวนี้ไม่ดับไปให้มีตลอดไป ได้ไหม? เพราะพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริง เคารพความจริง คือ เคารพธรรม ซึ่งถูกต้อง เพราะฉะนั้น ธรรม ใครจะเข้าใจว่าอย่างไรก็ตาม แต่เปลี่ยนความจริงของธรรมไม่ได้

~ เริ่มตรงตั้งแต่วันนี้ที่จะเข้าใจให้ถูกต้อง เป็นสัจจบารมี นี้เป็นเหตุที่จะต้องตรงต่อความจริงตั้งแต่ต้นทีละเล็กทีละน้อยจนมั่นคง ไม่มีเรา มีแต่ธรรม ใช่ไหม?

~ เราเห็น ผิดหรือถูก เพราะฉะนั้น เห็น ไม่ใช่เรา แล้วเห็นเป็นอะไร?

~ ไม่รู้จักธรรม ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

~ ต้องเริ่มเป็นผู้ตรง ถ้าไม่เข้าใจ ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นชาวพุทธหรือเปล่า?

~ ไม่มีความเข้าใจอะไร แต่มีสำนักปฎิบัติวิปัสสนา ถูกหรือผิด?

~ การเป็นเพื่อนที่ดี คือ ให้ประโยชน์สูงสุดคือความเข้าใจที่ถูกต้อง ทุกคนมีเพื่อน มีเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่ไม่ดี เพื่อนที่ดีนำประโยชน์มาให้เท่านั้นไม่ได้นำมาโทษมาให้เลย ในพระไตรปิฎกมีข้อความว่า เพื่อนที่ดีคือกัลยาณมิตรสูงสุด คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ว่าใครจะมีความคิดเห็นอย่างไร พระองค์ทรงมีพระมหากรุณา เป็นเพื่อน ให้เขาได้ฟังสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อเขาจะได้เข้าใจถูกต้อง มิฉะนั้นแล้ว ตลอดในสังสารวัฏฏ์ เข้าใจผิด ไม่รู้จักธรรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าไม่ฟังคำของพระองค์ ด้วยความเคารพว่า เพราะพระองค์ เป็นเพื่อน กัลยาณมิตรที่สูงสุด พระองค์ให้ความจริงทั้งหมดให้เราได้เข้าใจถูกต้อง เพราะฉะนั้น เราเองจะเป็นเพื่อนที่ดี หวังดีจริงๆ ให้คนอื่นเข้าใจถูกต้อง ไม่ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบ จะชังหรือไม่ชัง จะคิดต่อเราอย่างไรก็ตาม แต่เราไม่เปลี่ยนความมั่นคงที่จะเป็นเพื่อนที่ดีให้เขาเข้าใจถูก

~ เพื่อนที่ดี เป็นคนดี เพราะหวังดี ไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นโทษกับคนอื่นเลยทั้งสิ้น โทษที่เป็นอันตรายสูงสุด ไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้คือชาติต่อไปอีกมากมาย ก็คือ ให้เขาเข้าใจผิด เพราะฉะนั้น ทุกคนเป็นมิตรเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน หวังดีต่อกัน คือกล่าวคำให้คนอื่นได้พิจารณา ว่า คำนั้นถูกต้องหรือเปล่า? และไม่มีคำของใครที่จริงยิ่งกว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเหตุนี้ ทุกคำที่กล่าว กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดง และสืบทอดกันมาจนถึงวันนี้กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ที่เคารพยิ่ง
ยินดีในกุศลของคุณสุคิน คุณอาคิล คุณอาช่า
และทุกๆ ท่านด้วยครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Nataya
วันที่ 24 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
petsin.90
วันที่ 24 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
วันที่ 24 พ.ค. 2565

    กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง และกราบยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
วันที่ 24 พ.ค. 2565

    กราบยินดีในความดีของทุกๆ ท่าน ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Jans
วันที่ 24 พ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
swanjariya
วันที่ 24 พ.ค. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบยินดีในความดีของคุณสุคิน คุณอาคิล คุณอาช่า คุณมธุและทุกท่าน

กราบยินดีในกุศลของสมาชิกบ้านธัมมะมศพ.และทุกท่านที่มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์เพื่อประดิษฐานพระธรรมที่อินเดียอันจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นในครั้งนี้

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ไพรศรี
วันที่ 24 พ.ค. 2565

อนุโมทนา สาธุครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
มังกรทอง
วันที่ 24 พ.ค. 2565

ขอน้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ ขอรับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
เมตตา
วันที่ 24 พ.ค. 2565

    กราบยินดีในความดีทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
siraya
วันที่ 24 พ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
chaichumpon
วันที่ 24 พ.ค. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์และอาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพในกุศลจิตที่มั่นคงในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
yupa
วันที่ 24 พ.ค. 2565

กราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างสูง คำกล่าวที่ท่านอาจารย์สุจินต์ ได้กล่าวไพเราะ ลึกซึ้ง ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 24 พ.ค. 2565

ปลื้มปิติ อย่างยิ่งค่ะ

ขอกราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Pornkamol
วันที่ 24 พ.ค. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
chatchai.k
วันที่ 24 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
chaweewanksyt
วันที่ 25 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนา..ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
jaturong
วันที่ 25 พ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
Lai
วันที่ 25 พ.ค. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต และกราบอนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
เข้าใจ
วันที่ 25 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
Naza
วันที่ 26 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
Witt
วันที่ 26 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ