เจตสิกใดที่กำลังรู้ว่า เวทนาที่กำลังเกิดเป็นการทำหน้า ที่ของจิตร่วมกับเจตสิก

 
ucat97
วันที่  25 พ.ค. 2565
หมายเลข  43156
อ่าน  276

เมื่อเกิดเวทนาทางกาย เข้าใจว่าขณะนั้นเป็นธรรม ซึ่งเกิดเพราะรูปโดยมีจิตกับเจตสิกทำงานร่วมกัน ถ้าความเข้าใจนี้ถูก ความเข้าใจนี้เป็นเจตสิกหรือไม่ ประเภทใดครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 2 มิ.ย. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ปัญญา เท่านั้น ที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ขณะที่ทุกข์ทางกายเกิดขึ้น นั้น นั่นคือ ทุกขเวทนา (เวทนาเจตสิก) ซึ่งเกิดร่วมกับกายวิญญาณ และเกิดร่วมกับเจตสิก อีก ๖ ประเภท คือ ผัสสะ เจตนา สัญญา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย์ และมนสิการ แสดงถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน

สำหรับ ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น นั้น ก็เพราะมีกายปสาท ซึ่งแน่นอนว่า รูปธรรม กับ นามธรรม จะไม่เกิดร่วมกันหรือจะไม่ปะปนกันอย่างเด็ดขาด แต่รูปธรรม ก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามธรรม ได้ เช่น เพราะมีกาย จึงเป็นเหตุปัจจัยให้มีทุกข์ทางกายเกิดขึ้นเป็นไปได้

สภาพธรรมที่เข้าใจถูกต้อง เป็นปัญญา ซึ่งเป็นเจตสิกที่ดีงามอย่างหนึ่ง ไม่ใช่เรา ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 2 มิ.ย. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ucat97
วันที่ 9 มิ.ย. 2565

ขอบพระคุณท่านอาจารย์คำปั่น ขออนุโมทนา และขอฝากกราบเท้าอาจารย์ แม่สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ