สุคโต หมายความว่าอย่างไรครับ

 
wittawat
วันที่  26 พ.ค. 2565
หมายเลข  43158
อ่าน  1,879

คำว่า สุคโต ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แสดงไว้ 4 ความหมาย คือ เป็นผู้มีทางที่ดี 1 ผู้ไปสู่ที่ดี 1 ผู้ไปด้วยดี 1 ผู้ตรัสดี 1 ไม่ทราบว่า คำบาลี ว่าสุคโต สามารถแปลคำนี้ได้ความว่าอย่างไรครับ และคำว่าพระสุคตนี้แปลมาจากสุคโต ใช่ไหมครับ ขอให้อาจารย์ให้ความหมายทางบาลีด้วยครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 26 พ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

คำว่า สุคต เป็นศัพท์เดิม ถ้าลงวิภัตติ ปัจจัย ตามหลักภาษาบาลี ก็จะสำเร็จ เป็น สุคโต เป็นต้น แต่ความหมายไม่เปลี่ยน คำที่เป็นภาษาบาลีเวลาแปล จะดูจากรากศัพท์เป็นหลักว่ามาจากคำอะไร และแปลอย่างไรได้บ้าง ซึ่งคำว่า สุคโต นั้น ชาวพุทธ จะคุ้นในความหมายว่า เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว ซึ่งก็จะต้องอาศัยคำอธิบายจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา ว่า มีความละเอียดอย่างไร

ตามข้อความในพระไตรปิฎก และ อรรถกถา ก็ได้แสดงความหมายของคำว่า สุคต ไว้ ๔ ความหมาย คือ เสด็จไปงาม เสด็จไปสู่ที่อันงาม เสด็จไปโดยชอบ มีพระวาจาชอบ ซึ่งเป็นพระนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามพระคุณของพระองค์ และ ตรงตามประเด็นคำถามด้วยที่อ้างอิงข้อความในวิสุทธิมรรค เพราะข้อความในวิสุทธิมรรค ก็ได้อ้างถึงความในพระไตรปิฎกและอรรถกถาเป็นหลัก ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ ครับ

ความหมายของคำว่าพระสุคต [อรรถกถาพาหิยสูตร ขุททกนิกาย อุทาน]
สุคต [คำที่ ๓๖๘]

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wittawat
วันที่ 27 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ สำหรับความเข้าใจเพิ่มเติม คำว่า คต แปลว่า ไปแล้ว ถึงแล้ว ใช่ไหมครับ แล้วยังมีความหมายเกี่ยวข้องกับคำพูดด้วยหรือครับ ขอขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
วันที่ 27 พ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 27 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
วันที่ 28 พ.ค. 2565

เรียน ความคิดเห็นที่ ๒ ครับ

ถูกต้อง ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ