งานนี้แหละ เป็นงานที่สำคัญที่สุด ตลอดชีวิตต่อไป อยู่เพื่อทำงานนี้
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  21 พ.ค. 2565
หมายเลข  43138
อ่าน  690

บันทึกการสนทนาบางตอน โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ โดยมี คุณสุขิน เดอร์ปาลซิงห์ นฤหล้า กรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นผู้แปลเป็นภาษาฮินดี โดยสนทนากับผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิพระธรรม (Dhamma Foundation) ณ ประเทศอินเดีย คุณอาคิล คุณอาช่า และสหายธรรม ณ ประเทศอินเดีย จากการสนทนาธรรม ไทย-ฮินดี วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

มีข้อความบางตอนที่มีความซาบซึ้งใจยิ่ง ดังนี้

ท่านอาจารย์ : เพราะฉะนั้น คุณอาคิล คุณอาช่า และสหายธรรมะที่เริ่มรู้จักพระพุทธศาสนา จะเป็นผู้ที่ดำรงคำสอน เป็นภาระที่เป็นกุศลอย่างยิ่ง เป็นการนำมาซึ่งความเบิกบานใจ เพื่อจะทำให้คนอื่นได้มีโอกาสที่จะเข้าใจธรรมะด้วย

ถ้าไม่มีความเข้าใจพระธรรมก็ไม่สามารถที่จะมีกำลังที่จะเข้าใจความลึกซึ้งของพระธรรม และดำรงพระธรรมได้

คุณอาช่า : เมื่อวานนี้ คุณอาคิลไปหาคุณแม่ของเขา คุณอาคิลได้กล่าวกับคุณแม่ว่า "..ทั้งชีวิตนี้ เราทำมาหลายอย่าง แต่งานนี้แหละ เป็นงานที่สำคัญที่สุด ตลอดชีวิตต่อไป อยู่เพื่องานนี้..."

ท่านอาจารย์ : ปีติยินดีอย่างยิ่งนะคะ ที่ได้ทราบว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่การเกิดมาในชาตินี้ ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดในชีวิต

เพราะฉะนั้น ก็ได้ความปีติอย่างมากที่ต่อไปนี้จะมีผู้ที่อาศัยความรู้ของคุณอาคิล คุณอาช่า ดำรงคำสอนของพระศาสนาต่อไป ต้องศึกษาด้วยความเข้าใจจริงๆ ทุกคำ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง นั่นคือการบูชาสูงสุด

ยินดีอย่างยิ่งนะคะ ในกุศลของคนที่ ทั้งชีวิต จิตใจ ทำประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะประโยชน์สูงสุดของการที่ชีวิตน้อยนัก จะอยู่ต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่ แล้วทำอะไรกัน?

แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุด คือ ตื่นมา..เพื่อทำประโยชน์ ตื่นมา..เพื่อทำความดี ตื่นมา.. เพื่อศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ...

ณ กาลครั้งหนึ่ง

๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความปีติซาบซึ้งสุดประมาณ

ติดตามบันทึกการสนทนาต้นฉบับ (ฉบับเต็ม) ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 21 พ.ค. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุด ในคำพูดที่ว่า

"ยินดีอย่างยิ่งนะคะ ในกุศลของคนที่ ทั้งชีวิต จิตใจ ทำประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะประโยชน์สูงสุดของการที่ ชีวิตน้อยนัก จะอยู่ต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่ แล้วทำอะไรกัน?"

กราบอนุโมทนาสาธุในกุศลจิตของคุณอาคิลและคุณอาช่าที่ได้ทำประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาในกาลนี้ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 21 พ.ค. 2565

กราบนอบน้อมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเหนือเศียรเกล้า

"ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ หรือทุกคนจะได้ทำ"

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ที่เคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 21 พ.ค. 2565

ยินดีในกุศลทุกประการของคุณอาคิลอาช่าที่จะได้กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดในชีวิตนี้ต่อตนและผู้อื่น และยินดีกับชาวอินเดียที่จะได้มาฟังและสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะ

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง ที่ท่านได้กระทำในสิ่งที่ "ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ หรือไม่ใช่ทุกคนจะได้ทำ" ดังท่านอาจารย์ไม่เพียงได้กล่าวแล้วนั้น แต่ท่านอาจารย์ได้กระทำแล้วคือ นำพระธรรมกลับคืนสู่แดนพุทธภูมิ

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
panasda
วันที่ 21 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 21 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
kulwilai
kulwilai
วันที่ 21 พ.ค. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพ และยินดียิ่งในกุศลจิตของคุณอาคิลและคุณอาช่าที่ได้ทำประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
swanjariya
วันที่ 21 พ.ค. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบยินดีในความดีของคุณสุคิน คุณอาคิล คุณอาซ่าและทุกท่านที่เกี่ยวข้อง

ยินดียิ่งที่มีชาวอินเดียผู้สนใจศึกษาพระธรรมและจะมีสถานที่ถาวรในการสนทนาธรรมเพื่อความเข้าใจอันจะยังให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองในอินเดียอีกครั้งหนึ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 21 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 23 พ.ค. 2565

    กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง และกราบยินดีในคุณความดีของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 23 พ.ค. 2565

    กราบยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Sottipa
Sottipa
วันที่ 23 พ.ค. 2565

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
natthayapinthong339
natthayapinthong339
วันที่ 30 พ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ