มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระพุทธศาสนากับแดนพุทธภูมิ 5...ข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  19 พ.ค. 2565
หมายเลข  43129
อ่าน  766

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ออนไลน์ คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล” ได้เผยแพร่บทความ เรื่อง "มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระ​พุทธศาสนากับแดนพุทธภูมิ 5 " มีรายละเอียดดังนี้

มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระพุทธศาสนากับแดนพุทธภูมิ 5

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้ดำเนินการร่วมกับชาวอินเดียที่เห็นประโยชน์ของพระธรรมมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายหลายประการ ตั้งแต่การจัดหาที่ดิน ตลอดจนสถานการณ์โควิดในอินเดียที่ผ่านมา โดยคุณอาคิ่ลและคุณอาช่า ชาวอินเดียผู้เห็นประโยชน์ในการศึกษาและเผยแพร่พระธรรม

จากการที่อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นผู้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความเคารพสูงสุด มีกุศลจิตและกุศลเจตนาในการเจริญกุศลประดิษฐานพระธรรมกลับสู่แดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดีย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้เจริญกุศลในประการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 มูลนิธิ​ฯ ได้ดำเนินการประกอบและติดตั้งแผ่นศิลาแกรนิตสีดำขนาดใหญ่จารึกคำแปล ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ลงบนแผ่นหินเป็นภาษาไทย (The plaque Dhammacak KapavattanaSutta inscribed on Thai Vocabulary) ที่ลานสวนโพธิ์ ข้างมูลคันธกุฎีวิหาร แขวงเมืองสารนาถ กรุงพาราณสี แคว้นอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากอยู่ใกล้กับธัมเมกขสถูป เป็นสถานที่ที่พระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์เมื่อ 45 ปีก่อนพุทธศักราช

ต่อมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 มูลนิธิ​ฯ ได้อัญเชิญที่ครอบที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหม่ซึ่งได้ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จจากประเทศไทย​ไปที่วัดมูลคันธกุฎีวิหารใหม่ ใกล้พระธัมเมกขสถูป แขวงเมืองสารนาถ กรุงพาราณสี ประเทศอินเดีย โดยมีการบูชาพระรัตนบุษยภาชน์อโศกมหาราชปริวรรต

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนายังได้จัดให้มีการสนทนาธรรมที่ตรงตามพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกกับกลุ่มศึกษาพระธรรม ซึ่งมีคุณอาคิ่ลและคุณอาช่าเป็นผู้นำกลุ่มศึกษาพระธรรมที่ประเทศอินเดีย และได้ก่อตั้งมูลนิธิพระธรรม (Dhamma Foundation) ในเวลาต่อมา โดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ คุณอาคิ่ลและคุณอาช่าเป็นผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วยจิตใจที่มั่นคง ได้รับการศึกษาพระธรรมจากอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ในทุกครั้งที่ได้เดินทางมาที่ประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับการเกื้อกูลจากอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สนทนาธรรมทางออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมทุกวันสุดสัปดาห์

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิฯจะนำกรรมการมูลนิธิฯ สมาชิกบ้านธรรมะและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนกว่า 70 คน เดินทางไปที่ประเทศอินเดีย เพื่อสานต่อการประดิษฐานพระธรรมในแดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดีย ซึ่งจะมีการมอบพระบรมสารีริกธาตุแก่มูลนิธิพระธรรม ที่เมืองลัคเนาว์ ประเทศอินเดีย โดยมอบพระรัตนบุษยภาชน์ (จำลอง) แก่มูลนิธิพระธรรม รวมถึงจะจัดให้มีการสนทนาธรรมภาษาไทย ภาษาฮินดี และภาษาอังกฤษ โดยมีอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นผู้สนทนาธรรมภาษาไทย คุณสุขิน เดอร์ปาลซิงห์ นฤหล้า กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้แปลเป็นภาษาฮินดี และยังมีชาวยุโรปมาร่วมสนทนาธรรมเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย เพื่อให้ชาวพุทธที่ประเทศอินเดียมีโอกาสฟังพระธรรมที่ตรงตามพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก มีความรู้ในสิ่งที่มีจริงหรือธรรมะที่มีจริง (สัจธรรม)

การสนทนาธรรมในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมสนทนาธรรม ทั้งข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป ตลอดจนพระภิกษุ ในการนี้มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในทุกประการ

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้ดำเนินการร่วมกับชาวอินเดียที่เห็นประโยชน์ของพระธรรมมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายหลายประการ ตั้งแต่การจัดหาที่ดิน ตลอดจนสถานการณ์โควิดในอินเดียที่ผ่านมา โดยคุณอาคิ่ลและคุณอาช่า ชาวอินเดียผู้เห็นประโยชน์ในการศึกษาและเผยแพร่พระธรรม สามารถจัดซื้อที่ดินในเมืองลัคเนาว์ เพื่อเป็นสถานที่ตั้งของมูลนิธิพระธรรม (Dhamma Foundation) ​ ได้เรียบร้อยแล้ว และได้เชิญชวนชาวอินเดียที่สนใจพระพุทธศาสนาให้ได้รู้จักมูลนิธิพระธรรม โดยมีอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นผู้อุปถัมภ์

…………………………………..

คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


ติดตามข่าวดังกล่าว คลิกที่ลิงก์นี้ : https://www.dailynews.co.th/articles/1062067/

อ่านเพิ่มเติม :

- มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระ​พุทธศาสนา กับแดนพุทธภูมิ - ข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

- มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระพุทธศาสนากับแดนพุทธภูมิ 2 : ข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

- มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระพุทธศาสนากับแดนพุทธภูมิ 3...ข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

- มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระพุทธศาสนากับแดนพุทธภูมิ 4...ข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
petsin.90
วันที่ 19 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
mammam929
วันที่ 19 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และทุกท่านที่มีส่วนให้เกิดการประดิษฐานพระธรรมในแดนพุทธภูมิในวาระหนึ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
วันที่ 19 พ.ค. 2565

    กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง และกราบยินดีในความดีทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
วันที่ 19 พ.ค. 2565

    กราบยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Selaruck
วันที่ 19 พ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

กราบแทบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
panasda
วันที่ 19 พ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
วันที่ 19 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 20 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Jans
วันที่ 21 พ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
muda muda
วันที่ 15 ก.ย. 2565

ขอนอบน้อมแด่ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ไม่ว่ากาลสมัยไหน ผู้ที่จะที่ได้ฟังพระธรรมวินัยของพระองค์มีเป็นส่วนน้อย ผู้ที่จะได้รับสิ่งที่มีค่า ต้องเป็นผู้ที่ได้สะสมเหตุที่ดีมาแล้วเคยเห็นประโยนช์ของพระธรรมมาแล้วจึงมีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาได้รับสิ่งที่มีค่าที่สุด ขออนุโมทนา สาธุค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ