พระไตรปิฎกออนไลน์

 
บ้านธัมมะ
วันที่  1 เม.ย. 2565
หมายเลข  42945
อ่าน  1,095

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เว็บไซต์บ้านธัมมะอยู่ในระหว่างการจัดทำพระไตรปิฎกออนไลน์ โดยนำเนื้อหาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย ปี ๒๕๒๗ เผยแพร่ในกระดานสนทนา จัดรูปแบบเพื่อแสดงผลได้ดีในทุกขนาดหน้าจอ รวมทั้งการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ต่างๆ

ดังตัวอย่างตามลิงก์ต่อไปนี้

(เล่มที่ 11) พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑

(เล่มที่ 12) พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒

(เล่มที่ 13) พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑

(เล่มที่ 14) พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๒

(เล่มที่ 15) พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๑

(เล่มที่ 16) พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๒

(เล่มที่ 24) พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑

(เล่มที่ 25) พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒

(เล่มที่ 54) พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เล่ม ๒ ภาค ๔

(เล่มที่ 75) พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑

โดยแต่ละเล่มนั้นแบ่งเป็นลิงก์หัวข้อย่อยต่างๆ ตามบัญชีเรื่องพระไตรปิฎก คลิกลิงก์เปิดอ่านได้ตามต้องการ

ขออนุโมทนา ทีมงานผู้จัดทำพระไตรปิฎกออนไลน์ทุกท่าน

ทีมงานเว็บไซต์บ้านธัมมะ
มีนาคม ๒๕๖๕


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Jans
วันที่ 2 เม.ย. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 9 เม.ย. 2565

ยินดีอย่างยิ่งในกุศลของทุกๆ ท่านครับ เป็นประโยชน์มากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kulwilai
วันที่ 18 เม.ย. 2565

ยินดีในกุศล ทีมงานผู้จัดทำพระไตรปิฎกออนไลน์ทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
orawan.c
วันที่ 24 เม.ย. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ