กำหนดการบำเพ็ญกุศล และ ฌาปนกิจ นางกุลิน คงสวัสดิ์
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  16 ก.พ. 2565
หมายเลข  42082
อ่าน  746

กำหนดการบำเพ็ญกุศล และ ฌาปนกิจ

นางกุลิน คงสวัสดิ์

ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร


วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ น. เชิญหีบศพออกตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาวัดเทพศิรินทราวาส

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระภิกษุแสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระภิกษุ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล

เวลา ๑๒.๐๐ น. เชิญหีบศพเวียนเมรุ แล้วตั้งขึ้นบนจิตกาธาน

เวลา ๑๓.๐๐ น. ฌาปนกิจ

อนึ่ง คุณกุลิน คงสวัสดิ์ (สกุลเดิม "สมบัติศิริ") เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ด้วยโรคเบาหวาน ท่านเป็นเพื่อนของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน และได้ช่วยงานเผยแพร่พระธรรมกับท่านอาจารย์ ตั้งแต่สมัยแรกๆ

จาก "ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา" ในเวปไซต์บ้านธัมมะ ได้กล่าวถึงคุณกุลิน คงสวัสดิ์ ไว้ตอนหนึ่งว่า

"...ระหว่างที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ บรรยายแนวทางเจริญวิปัสสนาที่ตำหนักสมเด็จวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นั้น ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ ท่านอาจารย์ได้ขอความอนุเคราะห์จากพระเถระผู้เป็นอาจารย์สอนที่มหามกุฏราชวิทยาลัย ให้กรุณาแปลอรรถกถา (ก่อนที่อรรถกถาพระไตรปิฎกจะได้จัดพิมพ์เป็นเล่มขึ้นในภายหลัง) เพื่อประกอบการบรรยายพระธรรมให้ละเอียดแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น โดยใช้เวลาแปลอรรถกถา ทุกวันพุธ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. สัปดาห์ละหนึ่งวัน ที่ห้องสมุดสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

เมื่อมีชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และชาวต่างประเทศที่เดินทางมาประเทศไทย สนใจศึกษาพระพุทธศาสนากับท่านอาจารย์ จึงเกิดกลุ่มสนทนาธรรม (Dhamma Study Group) ที่ห้องสมุดสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ในวันและเวลาที่ท่านอาจารย์ไปจดคำแปลอรรถกถาทุกวันพุธ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ท่านอาจารย์จึงได้มอบหมายให้สหายธรรมของท่าน คือ คุณกุลิน คงสวัสดิ์ ซึ่งร่วมจด "คำแปลอรรถกถา" มาด้วยกัน นั้น ดำเนินการร่วมกับท่านอาจารย์ประณีต ก้องสมุทร ต่อไป ส่วนท่านอาจารย์ก็แยกไปสนทนาธรรมกับชาวต่างประเทศในห้องสมุดนั้นเอง..."

: กราบขอบพระคุณข้อมูลบางส่วนจาก พลอากาศตรีหญิงกาญจนา เชื้อทอง


ขอเชิญคลิกอ่านกระทู้ที่เกี่ยวข้องได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :

- จดหมายคุณกุลินถึงคุณเดือนฉาย
- จดหมายถึงคุณกุลิน คงสวัสดิ์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 16 ก.พ. 2565

กราบ อนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 16 ก.พ. 2565

กราบอนุโมทนากุศลทุกประการที่ท่านผู้จากไปได้ทำไว้ดีแล้วด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Witt
วันที่ 16 ก.พ. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
พจน์ ชนะสูงเนิน
พจน์ ชนะสูงเนิน
วันที่ 16 ก.พ. 2565

กราบอนุโมทนา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
จิตโอภาส
จิตโอภาส
วันที่ 16 ก.พ. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
นอนก่อนนะ
นอนก่อนนะ
วันที่ 16 ก.พ. 2565

กราบอนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 16 ก.พ. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 17 ก.พ. 2565

    กราบยินดีในความดีคุณคุณกุลิน คงสวัสดิ์ ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
suporn71
suporn71
วันที่ 19 ก.พ. 2565

ขออนุโมทนาในกุศลที่คุณกุลิ ได้บำเพ็ญตลอดมาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 20 ก.พ. 2565

ขอให้คุณป้ากุลินยินดีในกุศลที่ทุกคนอุทิศให้ครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ