จดหมายถึงคุณกุลิน คงสวัสดิ์
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  11 เม.ย. 2552
หมายเลข  11943
อ่าน  698

เรียน  คุณกุลิน  คงสวัสดิ์  ที่นับถือ

ด้วยคุณพ่อดิฉันชื่อนายทองดี  ชลา  ผู้ซึ่งรับฟังการบรรยายธรรมของอาจารย์-

สุจินต์   บริหารวนเขตต์ทางวิทยุเป็นประจำ  ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ  22 ก.ย 2522   และใน

ขณะที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล  ได้มีบรรดาหลานๆ ไปเยี่ยมเยือนท่าน   โดยมอบเงินไว้ให้

ท่านได้ใช้สอยส่วนตัว   ท่านได้สั่งให้ดิฉันนำเงินเหล่านั้นส่งมาให้ที่คุณ  เพื่อไว้ในการ

เผยแพร่พระพุทธศาสนาบรรยายธรรมทางวิทยุกระจายเสียงต่อไป   พร้อมทั้งให้ระบุชื่อ

และจำนวนเงินของผู้ที่ให้ท่านแจ้งแก่ทางคุณทราบด้วย  แต่ดิฉันจำไม่ได้ว่าใครให้เท่าไหร่  คงมีแต่ชื่อที่ให้เท่านั้นที่จำได้คือ  นางอำไพ  เทียนไพฑูรย์   คุณกิมซุ้น  พาหิระ 

คุณสำเภา  พาหิระ  ส่วนอีกท่านหนึ่งจำชื่อไม่ได้    รวมเป็นเงิน 900 บาท  คุณแม่ดิฉันนางจำปี  ชลาสมทบเพิ่มอีก 100 บาท  รวมเป็นเงิน  1000 บาท

ฉะนั้นดิฉันจึงขอส่งเงินจำนวน 1000 บาท (หนึ่งพันบาท) มาเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุ

ประสงค์ของคุณพ่อ    ขออุทิศกุศลผลบุญอันนี้จงส่งผลให้แก่คุณพ่อทองดี  ชลาผู้ล่วง

ลับไปแล้ว  ได้รับผลบุญตามที่ท่านตั้งใจศรัทธาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

นางเดือนฉาย  ด่ำอำนวย

132/2  ฌ  บ้านพักหน่อยป้องกัน  และกำจัดศัตรูพืชที่ 1   ปราจีนบุรี

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 11 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
พุทธรักษา
วันที่ 11 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
suwit02
วันที่ 11 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornpaon
วันที่ 12 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 13 เม.ย. 2552

ทรัพย์สมบัติ ไม่มีใครติดตัวไปได้ ผู้มีปัญญาจึงนำทรัพย์คืออริยทรัพย์ไปในภพหน้า

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
h_peijen
h_peijen
วันที่ 15 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
คุณ
วันที่ 29 เม.ย. 2552
1ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ