จดหมายคุณกุลินถึงคุณเดือนฉาย
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  11 เม.ย. 2552
หมายเลข  11946
อ่าน  588

บ้านสมบัติศิริ  

12 ซอยพิพัฒน์ สีลม 

กรุงเทพฯ 5

                                                         7 มกราคม  2523

เรียนคุณเดือนฉายที่นับถือ

                       ดิฉันได้รับจดหมายพร้อมธนาณัติจำนวน 1000 บาทถ้วน จากคุณด้วยความขอบคุณ  และขออนุโมทนากับกุศลของคุณแม่ และของคุณเป็นอย่างยิ่ง  ดิฉันได้

จัดการไปเบิกเงิน และทำตามความประสงค์ของคุณพ่อคุณแล้ว  หลังบรรยายธรรมของ

อาจารย์สุจินต์  วิทยุได้ประกาศอนุโมทนาไปแล้วว่า

                                 คุณอำไพ        เทียนไพฑูรย์    

                                  คุณกิมซุ้น       พาหิระ

                                  คุณสำเภา       พาหิระ  และ

                                  คุณจำปี           ชลา

(รายชื่อที่กล่าวมานี้ได้ร่วมบริจาคเงิน 1000 บาท    เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณทองดี  ชลา)

                       ถ้าคุณรับฟังรายการธรรมะของอาจารย์สุจินต์        คุณก็จะได้รับฟังคำประกาศจากดิฉันที่แสดงความเสียใจด้วยมากค่ะ  ที่คุณต้องสูญเสียคุณพ่อ  ดิฉันก็เสีย

เพื่อนธรรมะ เพราะเคยเขียนจดหมายติดต่อกันบ้าง     เวลามีหนังสือธรรมะดิฉันก็ส่งมา

ให้ท่านทุกเล่มของอาจารย์   เพราะทราบว่าท่านสนใจ   ดิฉันเสียใจจริงๆ ที่ท่านจากไป

แต่ก็ดีใจที่ใจของท่านเป็นกุศล    แม้ขณะเจ็บป่วยก็ยังสั่งให้ส่งเงินมาเพื่อใช้ในการเผ่ยแพร่ธรรมะ  ดีใจที่สุดที่รับฟังจากคุณว่า  ท่านรับฟังธรรมะของอาจารย์เป็นประจำ   หวัง

ใจอย่างยิ่งว่าธรรมะคงเป็นประโยชน์แก่ท่านมาก   จนส่งผลให้ท่านจากไปเป็นสุขเสมอไม่ว่าในภพใด    ถึงแม้จะไม่มีท่านแล้ว    ถ้าคุณแม่และคุณมีอะไรที่จะให้ดิฉันได้รับใช้ก็

เต็มใจที่สุด

                                                       

                                                            ด้วยความนับถือ

                                                            กุลิน  คงสวัสดิ์  ความคิดเห็นที่ 1  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 11 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
พุทธรักษา
วันที่ 12 เม.ย. 2552


ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
suwit02
วันที่ 12 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 12 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ING
วันที่ 12 เม.ย. 2552

.........ขออนุโมทนาค่ะ.........

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pornpaon
วันที่ 12 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
aditap
วันที่ 12 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
paderm
paderm
วันที่ 13 เม.ย. 2552

การช่วยหลือกันในพระธรรมในหนทางที่ถูกต้อง ประเสริฐที่สุด

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
opanayigo
วันที่ 14 เม.ย. 2552

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
คุณ
วันที่ 24 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
nida
วันที่ 26 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ