เกี่ยวกับพระธรรมวินัย

 
Prach
วันที่  16 ก.พ. 2565
หมายเลข  42085
อ่าน  260

สวัสดีครับผม ผมชื่อปราชญ์ เปรียด เป็นชาวกัมพูชา อยากสอบถามว่าคนที่เคยบวชแล้วมีความรู้ว่าไม่สามารถทำตามพระธรรมวินัยได้แล้วก็ศึกแต่ก่อนจะสึกก็ไม่ได้ปลงอาบัติในๆถ้าเป็นเช่นนี้จะมีโทษหรือจะควรทำอย่างไรดีขอขอบพระคุณอาจารย์มากขอบคุณครับสวัสดีครับผม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 16 ก.พ. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ควรทราบว่าอาบัติทั้งหลายมีโทษปิดกั้นการบรรลุนิพพานเฉพาะผู้ที่เป็นพระภิกษุ เมื่อลาสิกขามาเป็นคฤหัสถ์แล้ว อาบัตินั้นก็ไม่มี แต่เมื่อกลับเข้าไปบวชเป็นพระภิกษุอีกอาบัติที่เคยต้องในสมัยที่เคยบวชครั้งก่อนก็กลับมีเหมือนเดิม สำหรับ อาบัติ (การล่วงละเมิดพระวินัย มีโทษ) นั้น ใช้เฉพาะเพศบรรพชิตเท่านั้น เมื่อภิกษุลาสิกขาเป็นคฤหัสถ์แล้ว คำว่าอาบัติหรือกิจที่ต้องปลงอาบัติ ย่อมไม่มี แต่อกุศลจิต หรือ อกุศลกรรม มีอยู่ กล่าวคือ การก้าวล่วงสิกขาบทที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ ด้วยอกุศลเจตนา เป็นการกระทำที่มีโทษ บางครั้งเป็นถึงอกุศลกรรมบถ ก็มี เช่น การฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ พูดเท็จ เป็นต้น ซึ่งเป็นอกุศลกรรมบถ เมื่อลาสิกขาแล้ว ไม่มีอาบัติก็จริง แต่อกุศลกรรมที่กระทำไว้ไม่หายไปไหน คือ ย่อมสามารถเป็นเหตุให้เกิดผลที่ไม่ดีในภายหน้าได้ เพศบรรพชิตเป็นเพศที่ขัดเกลาอย่างยิ่ง เมื่อไม่สามารถจะดำรงอยู่ในเพศบรรพชิตได้ ก็สามารถลาสิกขาได้ทันที เมื่อใด ก็ได้ บอกใครก็ได้ ที่รู้เนื้อความว่าจะเป็นคฤหัสถ์ ดังนั้น เมื่อได้ลาสิกขามาเป็นคฤหัสถ์แล้ว ก็สามารถเป็นคนดี ในเพศคฤหัสถ์ได้ โดยไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องอาบัติเพราะเป็นคฤหัสถ์แล้ว ไม่มีอาบัติ ไม่ใช่เพศบรรพชิต อีกต่อไป ก็ควรที่จะเป็นคนดี และศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ สะสมเป็นที่พึ่งต่อไป ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 16 ก.พ. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เมื่อรู้ว่าตนเองไม่สามารถดำรงอยู่ในเพศที่สูงยิ่งได้ แล้วได้ลาสิกขา นั่น เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ยังมีโอกาสเจริญกุศล สะสมความดี ในฐานะของความเป็นคฤหัสถ์ต่อไปได้ เพราะถ้ายังขืนอยู่ต่อไป โทษก็ยิ่งมากขึ้น เพราะหลอกลวงผู้อื่น ทำลายทั้งตนเอง ทำลายทั้งผู้อื่น และ ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง คือ เที่ยวเหยียบย่ำพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครับ

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 16 ก.พ. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Sea
วันที่ 21 ก.พ. 2565

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ