โลภะเจตสิก โทสะเจตสิก โมหะเจตสิก ต่างกับ โลภะมูลจิต โทสะมูลจิต โมหะมูลจิต อย่างไร

 
ค่อยๆศึกษา
วันที่  18 ก.พ. 2565
หมายเลข  42124
อ่าน  223

โลภะเจตสิก โทสะเจตสิก โมหะะเจตสิก ต่างกับ โลภะมูลจิต โทสะมูลจิต โมหะมูลจิต อย่างไรครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 18 ก.พ. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ยกตัวอย่าง เช่น โทสมูลจิต คือ จิตที่มีโทสเจตสิกเป็นมูล หมายถึง อกุศลจิตที่มีความประทุษร้ายอารมณ์ มีการเป็นไปหลายอย่าง เช่น โกรธ ผูกโกรธ พยาบาท ขุ่นเคือง อาฆาตแค้น หงุดหงิด ไม่พอใจ ประหม่า กลัว โทสมูลจิตมี ๒ ดวง มีความต่างกันที่เป็นจิตมีกำลัง (อสังขาริก) หรือเป็นจิตที่ไม่มีกำลัง (สสังขาริก)

เมื่อกล่าวถึง โทสมูลจิต มุ่งหมายถึง จิต แต่ มีเหตุ ราก มูล เคือ โทสะเจตสิกเกิดร่วมด้วย จิตนั้นจึงเป็นโทสมูลจิต

ส่วน โทสะเจตสิก มุ่งหม่ยถึง อกุศลเจตสิก ที่ไม่ใช่จิต ครับ มูลจิต อื่นๆ ก็โดยนัยเดียวกัน ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 18 ก.พ. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
วันที่ 18 ก.พ. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

โลภะ เป็นสภาพที่ติดข้องยินดีพอใจ เป็น อกุศลเจตสิกประเภทหนึ่ง
โทสะ เป็นความโกรธ ความขุ่นเคืองใจ ความไม่พอใจ เป็นอกุศลเจตสิกประเภทหนึ่ง
โมหะ เป็นความหลง ความไม่รู้ความจริง เป็นอกุศลเจตสิก ประเภทหนึ่ง

สำหรับ โลภมูลจิต เป็นจิตที่มีโลภะเป็นมูล โทสมูลจิต เป็นจิตที่มีโทสะเป็นมูล โมหมูลจิต เป็นจิตที่มีโมหะเป็นมูล แสดงให้เห็นความต่างกันระหว่างเจตสิกกับจิต เป็นสภาพธรรม คนละประเภทกัน แต่เวลาเกิด ทั้งเจตสิกและจิต ก็เกิดพร้อมกัน จิต จึงหลากหลาย ตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย ครับ

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ค่อยๆศึกษา
วันที่ 20 ก.พ. 2565

ขอบพระคุณครับ ขออนุโมทนาในกุศลของทุกๆ ท่านครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ