๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ : เก้าสิบห้า วัสสา แสนคงมั่น : สุจินต์ บริหารวนเขตต์
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  13 ม.ค. 2565
หมายเลข  41917
อ่าน  1,088


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่าน อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ อย่างสูงครับ ที่ทำให้กระผมมีความเข้าใจถูก แม้เพียงเล็กน้อยแต่ถูกทาง ตามคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นหนทางที่ถูกที่เข้าใจธรรมในขณะนี้ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา กราบเท้าท่านอาจารย์ครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Wiyada
Wiyada
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
natthayapinthong339
natthayapinthong339
วันที่ 13 ม.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Kalaya
Kalaya
วันที่ 13 ม.ค. 2565

สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
captpok
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์ กระผมคงพอมีบุญที่ได้มาเจอท่านอาจารย์ ทำให้ได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีความลึกซึ้งมากได้อย่างถูกต้อง ขอกราบเท้าบูชาท่านอาจารย์ครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
k.vibulpon1951
k.vibulpon1951
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบท่านอาจารย์ด้วยความเคารพ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
aparidod
aparidod
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบท่าน อ.สุจินต์ ที่เคารพเป็นอย่างยิ่งครับ

ด้วยกุศลผลบุญยิ่งโดยเฉพาะการเผยแผ่คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่าน อ. ได้กระทำมาตลอด ได้เป็นปัจจัยให้อาจารย์พบแต่ความสุข ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน และได้สำเร็จกิจพ้นทุกข์ทั้งปวงในชาตินี้ครับ

กราบขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารย์ที่ได้มอบแสงสว่างคือปัญญา ให้กับคนมากมาย ด้วยความอดทน ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆ มาอย่างยาวนาน

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
chvj
วันที่ 13 ม.ค. 2565

ขอกราบเท้าบูชาคุณท่าน อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ อย่างสูงยิ่งครับ

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ครับ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
petsin.90
petsin.90
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
นอนก่อนนะ
นอนก่อนนะ
วันที่ 13 ม.ค. 2565

ขอกราบเท้าท่านอ.สุจินต์

 
  ความคิดเห็น 13  
 
ก.ไก่
ก.ไก่
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์ สุจินต์

ด้วยความ ศ รั ท ธ า และเคารพ

ที่อาจารย์สุจินต์มีเมตตานำพระธรรม

คำสั่งสอนของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายให้เกิดความเข้าใจถูก

สะสมทีละเล็กละน้อย และได้ทราบถึงหนทางของการขัดเกลาคือเริ่มต้นจากการ ฟั ง และเข้าใจทุกคำที่พูด ไ ม่ เ ผิ น

ความเข้าใจถูก เ ก็ บ ไ ว้ ในหทัย ..

 
  ความคิดเห็น 14  
 
วัลลภ
วัลลภ
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ครับ!

 
  ความคิดเห็น 15  
 
meenalovechoompoo
meenalovechoompoo
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบ​เท้า​บูชา​ท่าน​อาจารย์​ที่​เคารพ​ยิ่ง​ค่ะ​

 
  ความคิดเห็น 16  
 
swanjariya
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบเท้าระลึกถึงคุณและความเมตตาของท่านอาจารย์ที่มีต่อทุกคนทั้งย้ำเตือนเรื่องการฟังพระธรรมให้เข้าใจในสิ่งที่กำลังฟังและการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง

 
  ความคิดเห็น 17  
 
panasda
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 18  
 
suchada.s
suchada.s
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 19  
 
รู้จบลงที่รู้
รู้จบลงที่รู้
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบมุทิตาจิตท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ผู้เป็นดั่งแม่ทางธรรม ขอโอกาสอวยพรให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง อายุบวรเป็นหลักใจของศิษย์นานเท่านานนะคะ

ด้วยรักและเคารพเสมอ

อุษา และ บุตร

 
  ความคิดเห็น 20  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

 
  ความคิดเห็น 21  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบเท้า ท่านอาจารย์ สุจินต์ ที่เคารพรักยิ่ง อนุโมทนาในกุศลจิต ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 22  
 
Bink
Bink
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 23  
 
ccrr3
ccrr3
วันที่ 14 ม.ค. 2565

กราบสวัสดีท่าน อ.สุจินต์ ครับ

 
  ความคิดเห็น 24  
 
yupa
วันที่ 14 ม.ค. 2565

กราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 25  
 
Nataya
วันที่ 14 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 26  
 
ศุภพิชญ์เนตร
ศุภพิชญ์เนตร
วันที่ 14 ม.ค. 2565

กราบเท้าอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่เคารพดิฉันได้ฟังพระธรรมจากท่านถึงแม้จะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างจะพยายามฟังจนกว่าปัญญาจะเจริญเติบโตคะ

 
  ความคิดเห็น 27  
 
Jans
Jans
วันที่ 15 ม.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 28  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 15 ม.ค. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง ครับ

 
  ความคิดเห็น 29  
 
ปูมณันญา
ปูมณันญา
วันที่ 15 ม.ค. 2565

กราบเท้า ขอบพระคุณ​ท่านอาจารย์​สุ​จินต์ บริหาร​วน​เขต​ต์ ผู้เป็นอาจารย์​ที่ให้ความรู้คือพระธรรม​คำสอนของ​พระ​อรหัน​ต​สัมมา​สัมพุทธ​เจ้า​ ซึ่งเป็นคำจริงที่มีค่ายิ่ง แก่พวกเราที่น้อมรับพระธรรมที่แท้จริง คำจริงของพระ​พุทธองค์​ ถ้าไม่มีการสนทนาธรรมะของบ้านธัมมะ ชาติมนุษย์​นี้ของข้าพเจ้าก็ไร้ค่า ถ้าไม่​ฟังพระธรรม​จากท่านอาจารย์​ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 30  
 
อภิญญา
อภิญญา
วันที่ 16 ม.ค. 2565

กราบแทบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะ ท่านอาจารย์เป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งที่ได้สอนสั่งตามเนื้อแท้ธรรม ไม่ได้ท้อถอยจากกิเลสมารทั้งปวง นับเป็นบุญเป็นบารมีเหลือคณานับขออำนาจแห่งพระธรรม ให้มวลมนุษย์ทั้งหลายได้มีโอกาสฟังธรรมอันแท้จริงจากท่านอาจารย์นับไปอีกเป็นร้อยเป็นสองร้อยปีด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็น 31  
 
wichakorn
wichakorn
วันที่ 16 ม.ค. 2565

ขอกราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

วิชากร บัวหอม

 
  ความคิดเห็น 32  
 
nuch chayanut
nuch chayanut
วันที่ 17 ม.ค. 2565

ดิฉันขอกราบแทบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์มา ณ.ที่นี้ ด้วยความซาบซึ้ง และสำนึกในพระคุณของท่านอาจารย์ ที่ทำให้ได้เข้าใจพระธรรม สติเกิดขึ้นมาทำกิจบ้าง ถึงจะไม่มาก แต่ก็เกิดทุกวัน ด้วยการฟังพระธรรม ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญให้กับศิษย์ตลอดไปนะคะ

 
  ความคิดเห็น 33  
 
สายสุนีย์
สายสุนีย์
วันที่ 18 ม.ค. 2565

กราบท่านอาจารย์.สุจินที่เคารพ.ได้ฟ้งพระธรรมที่ทที่ท่านสอนมาตลอดค่ะจนเข้าใจแต่ละคำได้บ้างแต่ไม่เคยได้ไปสนทนากับท่านอาจารย์เลยค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ