ศีล ๕ - อกุศลศีล รักษาศีลด้วยความเข้าใจผิดมานาน
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  14 ม.ค. 2565
หมายเลข  41924
อ่าน  278

บันทึกการสนทนาจากรายการบ้านธัมมะ เรื่อง อกุศลศีล (สนทนาพระสูตร อุปาติสูตร) เผยแพร่เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๐๒๑ (สนทนาที่ มศพ. วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)

[เล่มที่ 44] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ ๖๔๘

๙. อุปาติสูตร

(ว่าด้วยแมลงบินเข้าไฟ)

[๑๔๕] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ :-

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในที่แจ้งในความมืดตื้อในราตรี เมื่อประทีปน้ำมันลุกโพลงอยู่ ก็สมัยนั้นแล ตัวแมลงเป็นอันมากตกลงรอบๆ ที่ประทีปนำมันเหล่านั้น ย่อมถึงความทุกข์ ความพินาศ ความย่อยยับ ลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าไค้ทรงเห็นตัวแมลงเป็นอันมากเหล่านั้น ตกลงรอบๆ ที่ประทีปน้ำมันเหล่านั้น ถึงความทุกข์ ความพินาศ ความย่อยยับ

ลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า สมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมแล่นเลยไป ไม่ถึงธรรมอันเป็นสาระ ย่อมพอกพูนเครื่องผูกใหม่ๆ ตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่ตนเห็นแล้ว ฟังแล้วอย่างนี้ เหมือนฝูงแมลงตกลงสู่ประทีปน้ำมัน ฉะนั้น

จบอุปาติสูตรที่ ๙

ติดตามบันทึกต้นฉบับได้ที่ลิงก์นี้ : 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 14 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 14 ม.ค. 2565

กราบ อนุโมทนา ค่ะ ท่านอาจารย์

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ