คำว่า เหตุปัจจัยปรุงแต่ง หมายถึงอะไร สำหรับคนที่เข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
 
lokiya
lokiya
วันที่  14 ม.ค. 2565
หมายเลข  41926
อ่าน  271

.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 15 ม.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สภาพธรรมที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆ โดยปราศจากเหตุปัจจัย และไม่มีใครทำให้สภาพธรรมหนึ่งสภาพธรรมใดเกิดขึ้นได้เลย ล้วนแล้วเกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงคำว่า เหตุปัจจัยปรุงแต่ง ก็มุ่งหมายถึง สิ่งที่อุปการะเกื้อกูล ให้สภาพธรรม นั้นๆ เกิดขึ้นเป็นไป ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 ม.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Sea
Sea
วันที่ 25 ก.พ. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ