สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

 
Kuat639
วันที่  17 ม.ค. 2565
หมายเลข  41936
อ่าน  731

คือ.อย่างไร?


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 17 ม.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นความจริง เป็นสัจจธรรม ที่ทำให้ผู้ที่ได้ฟัง ได้ศึกษา มีความเข้าใจถูก เห็นถูกตามความเป็นจริง เป็นปัญญาของตนเอง

ธรรมไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร

สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรม แสดงถึงความเป็นเหตุและเป็นผล ซึ่งควรที่จะได้เข้าใจว่า เจตนาเป็นกรรม เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป แต่สะสมอยู่ในจิตทุกๆ ขณะ กรรมที่ได้กระทำแล้ว ทั้งกุศลกรรมและกุศลกรรม เมื่อได้โอกาสที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นผลก็เกิดขึ้น ตามสมควรแก่เหตุ เริ่มตั้งแต่จิตขณะแรกในภพนี้ชาตินี้ (ปฏิสนธิจิต) ก็เป็นผลของกรรม ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ ก็เป็นผลของกุศลกรรม แต่ถ้าเกิดในนรก อย่างเช่นพระเทวทัต เป็นต้น ย่อมเป็นผลของกุศลกรรม ซึ่งไม่มีใครทำ ให้เลย แต่ต้องเป็นไปตามกรรมที่ตนเองได้กระทำไว้ นอกจากนั้นแล้ว ขณะที่ได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกาย ที่น่าปรารถนาบ้าง ไม่น่าปรารถนาบ้าง ล้วนเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้ว ทั้งนั้น เป็นไปตามกรรม คือ เหตุ ที่แต่ละบุคคลได้กระทำมาแล้ว

เมื่อได้ศึกษาอย่างนี้แล้ว ควรอย่างยิ่งที่จะสะสมแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิตประจำวัน ไม่ละเลยโอกาสของการเจริญกุศล สะสมความดีทุกประการ แม้ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม ในทางตรงกันข้าม กุศล ซึ่งเป็นความชั่วทั้งหลาย นั้น ไม่ควรที่จะสะสมให้มีมากขึ้น เพราะอกุศล ไม่นำมาซึ่งประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น มีแต่โทษเท่านั้น ประการที่สำคัญต้องอาศัยการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจำวัน จึงจะเป็นเหตุให้กุศลธรรมเจริญขึ้น และทำให้กุศลลดน้อยลงได้ ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมจากคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

ความวิจิตรของผลของกรรม

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 17 ม.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Kuat639
วันที่ 17 ม.ค. 2565

ยังไม่เข้าใจในเมื่อไม่มีใคร..แต่ได้กระทำแล้ว...กระทำ คืออย่างไร? แต่ละบุคคลคืออย่างไร? บุคคลคืออะไร? ในเมื่อไม่มีบุคคล..

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
วันที่ 19 ม.ค. 2565

เรียน ความคิดเห็นที่ ๓ ครับ

ตามความเป็นจริงแล้ว ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล ไม่มีตัวตน มีแต่ธรรมเท่านั้น แม้แต่กรรม ซึ่งเป็นการกระทำที่ดี หรือ ไม่ดี ก็ไม่ใช่สัตว บุคคล ตัวตน แต่เป็นธรรมอย่างหนึ่ง คือ เจตนา ความจงใจขวนขวายที่จะกระทำ ซึ่งเป็นเหตุ เมื่อเหตุ มีแล้ว ผล ก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นไปตามควรแก่เหตุ ซึ่งผลของกรรม ได้แก่ วิบากจิตและเจตสิกธรรมที่เกิดร่วมด้วย และ ยังหมายถึง กัมมชรูป ซึ่งเป็นรูปที่เกิดจากกรรม ด้วย ไม่มีใครเลย แต่เพราะมีสภาพธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นไป จึงหมายรู้ได้ว่า ใครทำกรรม และ ใครที่ได้รับผลของกรรม ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ