อ.ดวงเดือน บารมีธรรม ส่งมอบอาหารสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ลำบาก สำหรับเดือนมกราคม ๒๕๖๕
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  18 ม.ค. 2565
หมายเลข  41939
อ่าน  406

ข่าวจากสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. แจ้งว่า เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม รองประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้ส่งมอบอาหาร ยาและของใช้ต่างๆ ที่จำเป็น สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ลำบาก ที่พักอาศัยอยู่โดยรอบที่ตั้งของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาและบริเวณใกล้เคียง  สำหรับเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 

ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. กราบยินดียิ่งในกุศลของท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม มา ณ โอกาสนี้

"ทำดีและศึกษาพระธรรม"

(กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑ ในความเมตตาและคำปรารภ ที่ให้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ในครั้งนี้

"ทำดีและศึกษาพระธรรม")

* * * สมาชิกท่านใด ที่ประสงค์จะแจ้งข่าวกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. โปรดส่งภาพและรายละเอียดของกิจกรรม ไปที่ Line ID : pwanchai2504


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
petsin.90
petsin.90
วันที่ 18 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
mammam929
mammam929
วันที่ 18 ม.ค. 2565

กราบยินดีในคุณความดีทุกประการค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
swanjariya
วันที่ 18 ม.ค. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรมและยินดีในกุศลทุกประการที่ท่านบำเพ็ญมาสม่ำเสมอ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Nataya
วันที่ 18 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
panasda
วันที่ 18 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Chaituch
Chaituch
วันที่ 18 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 18 ม.ค. 2565

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
kulwilai
kulwilai
วันที่ 18 ม.ค. 2565

ยินดีในกุศลของท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 19 ม.ค. 2565

กราบ อนุโมทนา ค่ะ ท่านอาจารย์

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
chvj
วันที่ 19 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ