คลิกฟังเพลงบ้านธัมมะ ได้ง่ายๆ แล้ววันนี้ ที่หน้าแรกของเวปไซต์บ้านธัมมะ
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  14 ม.ค. 2565
หมายเลข  41925
อ่าน  318

ข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจฟังบทเพลงธรรมะ ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา วันนี้ ทุกท่านสามารถคลิกฟังได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัสลิงก์ที่ได้แปะไว้ ในหน้าแรกของเวปไซต์มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammmahome.com (ตามคำปรารภของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ดังภาพตัวอย่างข้างบน) ซึ่งจะนำท่านไปสู่ เพลย์ลิสต์เพลงบ้านธัมมะ ในยูทูปช่องมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (ตามภาพตัวอย่างข้างล่าง)

ชมรมบ้านธัมมะ ขอขอบพระคุณและยินดียิ่งในกุศลวิริยะและความดี ของคุณโสภณ สิงห์แก้ว สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๗๕๕ ผู้ควบคุมระบบ (เวปมาสเตอร์) ของเวปไซต์บ้านธัมมะ ที่สรรสร้างและพัฒนา เวปไซต์บ้านธัมมะของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยความควบคุมดูแลระบบของอาจารย์ฉัตรชัย กิติพรชัย สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๖๘ (ผู้ก่อตั้งเวปไซต์บ้านธัมมะ ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา) ให้มีความสะดวก ทันสมัย อยู่เสมอ เพื่อประโยชน์สำคัญยิ่งในการศึกษาและสืบค้นข้อมูล ที่ถูกต้อง สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาพระธรรมคำสอนจากการทรงตรัสรู้และทรงแสดง ที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งพระองค์นั้น ตราบเท่ากาลนาน

"ทำดีและศึกษาพระธรรม"

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑ ในความเมตตาและคำปรารภ ที่ให้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ในครั้งนี้

"ทำดีและศึกษาพระธรรม"

* * * สมาชิกท่านใด ที่ประสงค์จะแจ้งข่าวกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. โปรดส่งภาพและรายละเอียดของกิจกรรม ไปที่ Line ID : pwanchai2504


ขอเชิญคลิกชมตัวอย่างของการทำงานเวปไซต์บ้านธัมมะ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
petsin.90
petsin.90
วันที่ 14 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ