มัชฌิมาปฏิปทา
 
พุทธรักษา
วันที่  20 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4051
อ่าน  1,592

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาไว้ว่า เป็นทางปฏิบัติอันร่มเย็นที่นำผู้ปฏิบัติ ให้บรรลุปัญญาอย่างยิ่ง สามารถหยั่งทราบความจริงอันประเสริฐคืออริยสัจได้ การปฏิบัติเป็นกลางนี้อาจน้อมนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างดีที่สุด

ในการปฏิบัติทั้งปวง ทั้งงานที่เป็นภาระทางโลก ทั้งงานที่เป็นการค้นหาความจริงในทางธรรม ถ้าบุคคลระมัดระวังตั้งใจปฏิบัติ ให้เป็นกลาง โดยใช้กำลังกาย กำลังใจ และกำลังความเพียรให้พอเหมาะกับงาน และกระทำโดยถูกต้องเที่ยงตรง พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ ไม่ให้เจือปนด้วยอคติทั้งสามประการแล้ว บุคคลก็จะได้รับผลอันเลิศ ซึ่งประกอบด้วย ความสงบ สะอาด และสว่าง


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

ขอเชิญคลิกอ่านที่นี่

ปฐมเทศนา [ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร]

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

ถ้าเราทำกุศลแล้วหวังผลของกุศล เช่น ตายไปจะเกิดบนสวรรค์ หรือหวังรวย รูปงาม ฯลฯ นี่ก็ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทา เพราะไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ ไม่ได้ออกจากวัฏฏะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 21 มิ.ย. 2550

มัชฌิมาปฏิปทา คือ ขณะที่สติปัฏฐานเกิดหรือ ขณะที่มรรค มีองค์ ๘ เกิด 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Komsan
วันที่ 24 ก.ค. 2550

ขออนุโมนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 14 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ