หลักประกันในอนาคต.
 
พุทธรักษา
วันที่  20 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4052
อ่าน  926

ถ้าเรามีความระวังตัวอยู่เสมอในการทำอะไรด้วยกาย ด้วยการพูดอะไร ด้วยวาจาและแม้แต่คิดด้วยใจ ให้สำรวมกาย วาจา ใจ ให้ดี และปฏิบัติต่อไปในทางที่เจริญในทางที่เกื้อกูลต่อผู้อื่น ก็เป็นการประกันว่าอนาคตของท่านจะรุ่งเรืองขึ้นทั้งในกาย ทั้งในใจ โดยเฉพาะทางใจนี่ก็จะรุ่งเรือง เพราะว่าจิตใจก็จะผ่องใส มีความสบายแน่นอน


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ