พระอรหันต์ปรินิพพาน
 
Bom
วันที่  21 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4061
อ่าน  1,916
พระอรหันต์ปรินิพพานแล้วไปไหนคับ

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 21 มิ.ย. 2550

ควรทราบโดยหลักพระธรรมว่า  ผู้ที่อบรมเจริญปัญญาจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ดับกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นในภพใหม่ได้ทั้งหมด  ฉะนั้น  เมื่อพระอรหันต์ตาย(ปรินิพพาน)  ย่อมไม่มีเหตุปัจจัย  ทำให้นามรูปของพระอรหันต์เกิดใหม่อีกต่อไปสรุปคือ   เมื่อพระอรหันต์ปรินิพพานแล้วไม่ได้ไปในที่ไหน   เพราะนามรูปของท่านดับแล้ว  ณ  ที่ใด  ย่อมไม่เป็นปัจจัยให้นามรูปใหม่เกิดอีกเลย  เปรียบเหมือนดวงประทีปโคมไฟที่ดับเพราะสิ้นใส้และน้ำมัน  ไฟนั้นย่อมไม่ไปในที่

เชิญคลิกอ่านได้ที่...

ถึงแล้วซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้ [ยมกสูตร]

 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 มิ.ย. 2550

  เมื่อพระอรหันต์ปรินิพพานแล้ว  ท่านไม่เกิดอีกเลย  และไม่มีที่มาที่ไป

เชิญคลิกอ่านได้ที่...

พระอรหันต์ปรินิพพานแล้วไม่มาสู่ภพอีก [ภิกษุชื่อโคธิกะ]

 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 21 มิ.ย. 2550


 ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

เมื่อพระอรหันต์ปรินิพพาน ย่อมไม่มีขันธ์ 5 เกิดขึ้นอีก ดังนั้นที่เรากล่าวว่า ไปที่ไหน ก็เพราะมีขันธ์ 5 จึงไปได้ ไปสู๋สวรรค์ นรก เพราะมีขันธ์ 5 จึงไปได้ แต่เมื่อไม่มีขันธ์ 5 แล้วก็ไม่มีการมา  การไป เพราะจะมาจะไปต้องมีสภาพธัมมะที่เกิดขึ้น แต่เมื่อไม่มีสภาพธัมมะก็ไม่มีอะไรเกิด  อะไรดับครับ ดังนั้นพระอรหันต์เมื่อปรินิพพานแล้วจึงไม่

มาและไม่ไปที่ไหน เพราะไม่มีสภาพธัมมะให้มาและไปครับ ลองอ่านดูนะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 21 มิ.ย. 2550
 
  ความคิดเห็น 6  
 
ไรท์แจกแล้วไง
วันที่ 21 ก.ค. 2550
ไฟดับแล้วไปไหนล่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ