ขออนุโมทนา
 
aditap
aditap
วันที่  20 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4057
อ่าน  566

เมื่อวานนี้   (19 มิ.ย.50)  ได้มีโอกาสเข้าไปที่มูลนิธิฯ      จากที่ไม่ได้ไปนานมาก

ประมาณ 1 ปี แม้ว่าครั้งนี้จะได้เข้าไปในขณะที่ไม่ได้เจอท่านอาจารย์  แต่ที่มูลนิธิฯ

ก็ยังเหมือนเดิม      เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯทุกท่านก็มีเมตตาจิตทุกครั้ง   ที่ได้เข้าไป

โดยเฉพาะ คุณ วรรณี ยังมีนํ้าใจกับผมเสมอไม่เคยเปลี่ยน คอยจัดหานํ้ำดื่มของกิน

หรือแม้แต่จัดหาแผ่น mp  3  เผื่อที่จะให้ผมได้มีโอกาสฟังพระธรรมเสมอ     ผมขอ

โอกาสนี้ ขออนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิทุกท่านที่มีจิตเมตตากับผมเสมอมา  

และขออนุโมทนากับทุกท่าน ที่ได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมอันยอดเยี่ยม  ที่พระบรม

ศาสดาทรงประกาศไว้     โดยที่ท่าน อ.จ. สุจินต์ ได้นํามาแสดงให้ทุกท่าน    ได้มี

โอกาสได้ฟังกันครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

ขออนุโมทนาขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 มิ.ย. 2550

 

ขออนุโมทนาคุณ  aditap  ขอให้เจริญและมั่นคงในการฟังธรรมตลอดไปค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ