การเลือกกินอาหารไม่ทำให้กิเลสลดลง

 
ckitipor
วันที่  14 พ.ค. 2550
หมายเลข  3704
อ่าน  909

ข้อคิดที่ควรพิจารณาจากความเห็นในเว็ป..

การที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ได้ทำให้คนมีเมตตามากขึ้นเลย แม้การที่ทานเนื้อสัตว์ ก็ไม่ได้ทำให้เมตตามากขึ้นเช่นกัน ธรรมเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้ง
ถ้าเราเอาความคิดของตัวเองมาตัดสินก็ย่อมทำให้พลาดจากความจริง แต่ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดง เป็นเครื่องตัดสินความถูกต้อง เพราะเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาแล้ว ก็ย่อมเห็นจริง ดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงว่า บาปบุญ อยู่ที่เจตนา การเลือกกินอาหารไม่ทำให้กิเลสลดลง แต่ธรรมของพระพุทธองค์เท่านั้นที่จะทำให้กิเลสลดลง และมีความเห็นถูกมากขึ้นครับ ดังนั้น ขอให้มีพระธรรมเป็นที่พึ่ง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 14 พ.ค. 2550
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 14 พ.ค. 2550
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แวะเข้ามา
วันที่ 14 พ.ค. 2550
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
citta89121
วันที่ 14 พ.ค. 2550

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
อารายเนี่ย
วันที่ 14 พ.ค. 2550

อนุโมทนา

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
วันที่ 14 พ.ค. 2550

กิเลสกลัวอย่างเดียวคือปัญญาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
yupa
วันที่ 15 พ.ค. 2550

เมื่อใดความเป็นตัวตนยังมีอยู่ ความนึกคิดของตัวเองย่อมถูกเสมอ

บุญกุศลขึ้นอยู่กับเจตนา โดยแท้

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
orawan.c
วันที่ 15 พ.ค. 2550

[เล่มที่ 47] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต

เล่ม ๑ ภาค ๖ - หน้าที่ 82

ความโกรธ ความมัวเมา ความเป็น

คนหัวดื้อ ความตั้งอยู่ผิด มายา ริษยา

ความยกตน ความถือตัว ความดูหมิ่น และ

ความสนิทสนมด้วยสัตบุรุษทั้งหลาย นี้ชื่อว่า

กลิ่นดิบ เนื้อและโภชนะไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบเลย.

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ