อกหัก

 
Anutta
วันที่  14 พ.ค. 2550
หมายเลข  3705
อ่าน  24,482

อกหักทำอย่างไรดี?


Tag  อกหัก  
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 14 พ.ค. 2550

ขอเชิญอ่านที่นี่

อกหัก กินข้าวไม่ลง

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
อารายเนี่ย
วันที่ 14 พ.ค. 2550

สติขั้นคิดนึก เพียงบรรเทาความทุกข์ให้คลายลงบ้าง แต่มีเหตุปัจจัยก็ทุกข์ขึ้นมาอีก ดังนั้น พระพุทธองค์จึงแสดงหนทางดับทุกข์ มีทางเดียวคือสติปัฏฐาน คือระลึกรู้สภาพธัมมะที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน เช่น ความทุกข์มีจริงไหม มีจริง บังคับไม่ให้เกิดได้ไหม ก็ไม่ได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว เราก็ยึดถือว่าเป็นเราที่ทุกข์ ดังนั้น เพราะความที่ยังยึดว่าเป็นเรานี่แหละ เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์และการเกิดต่อไปอีก ดังนั้น สติปัฏฐานจึงเป็นการอบรมปัญญา ให้ระลึกขณะที่ความทุกข์เกิดว่าไม่ใช่เรา เป็นธรรมครับ จึงสามารถดับกิเลสไม่เกิดอีกได้ครับ

เป็นธรรมดาครับ โลกธรรม ๘ มีลาภก็ต้องเสื่อมลาภ มียศก็ต้องเสื่อมยศ มีสุขก็ต้องมีทุกข์ มีนินทาก็ต้องมีสรรเสริญ ดังนั้น เมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องมีความทุกข์อันเนื่องมาจากการเกิด หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ดังนั้น ควรเห็นว่าเป็นธรรมดาของโลก การที่จะไม่พลัดพรากจากของรัก ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ ไม่จากเป็น ก็ต้องจากตายครับ และธรรมดาแล้ว เราก็รักตัวเองเป็นที่สุด ย่อมอยากจะได้ความรักจากคนที่เรารัก แต่ถ้าเราคิดถึงความสุขของคนอื่นก่อนบ้าง (คิดด้วยเมตตา) ไม่ว่าเหตุการณ์นั้น จะเป็นอย่างไรก็ตาม ก็ย่อมทำประโยชน์ให้เขา (อบรมเมตตาในชีวิตประจำวัน) และเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น ว่าเป็นอนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ จากที่กล่าวมาก็เป็นเพียงขั้นพิจารณา

ดังนั้นการพิจารณาก็แล้วแต่ระดับปัญญาจริงๆ ขอยกพระสูตรให้อ่านนะครับ

... เชิญคลิกอ่าน ...

เหตุที่ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น

... เชิญคลิกอ่าน ...

เรื่อง นางปฏาจารา

... เชิญคลิกอ่าน ...

ควรคบคนที่เขาพอใจจะคบด้วย [โคธชาดก]

... เชิญคลิกอ่าน ...

ความโศกและภัยย่อมเกิดแต่ของที่รัก ความรัก ความยินดี กาม และตัณหา

ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม [พุทธวงศ์]

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
วันที่ 14 พ.ค. 2550

อกหักเป็นเรื่องธรรมดา เพราะทุกคนที่เกิดมาไม่มีใครหนีโลกธรรม ๘ ได้ ถ้าอกหักให้รักษาด้วยธรรมโอสถค่ะ เพราะธรรมะช่วยให้เราหายทุกข์ ยิ่งฟังธรรมะเข้าใจแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตาม ทุกข์ก็ยิ่งลดลง ตามกำลังของปัญญาค่ะ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า จงมีธรรมเป็นเกาะ จงมีธรรมเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง และที่สำคัญแม้บัณฑิตประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 14 พ.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
อิสระ
วันที่ 14 พ.ค. 2550

มาเจอเว็บนี้ ถือว่ามีบุญแล้วครับ ค่อยๆ ศึกษาไป แล้วจะอาจหาญ ร่าเริง หัวเราะได้สบายๆ เองครับ เอาใจช่วยครับ ... สาธุ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
vipanapa
วันที่ 14 พ.ค. 2550

ทุกอย่างเกิดขึ้น แล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนตลอดไป วันนี้อกหัก วันต่อไปก็จะค่อยๆ คลาย แล้วก็หายในที่สุด

ความจริงอกหักเพราะรักตัวเอง ไม่ได้ดังใจ ถูกทิ้งก่อน จึงเป็นทุกข์ ถ้าเป็นฝ่ายทิ้งเขา เราก็คงไม่รู้สึกอะไร ถ้าคิดถึงเรื่องกรรมและผลของกรรม ผลที่ได้รับขณะนี้ ก็ต้องมาจากเหตุที่เคยได้สร้างไว้ในอดีตแน่นอน คิดได้อย่างนี้ก็จะค่อยๆ คลายทุกข์ และคลายโทสะลงได้บ้าง คิดเสียว่า เราก็รับผลที่เราเคยทำไว้ (ชาติใด ชาติหนึ่ง) เราหมดไปหนึ่งกรรม เขาที่หักอกเราก็กำลังทำเหตุใหม่ของเขาและเขาก็น่าสงสารมาก เพราะต่อไปก็จะต้องได้รับผลจากเหตุที่เขากระทำไว้เช่นกัน

ความจริงที่สุดก็คือ ไม่มีเขาที่หักอกเรา ไม่มีเราที่อกหัก มีเพียง จิต เจตสิก รูป เท่านั้น แต่ เพราะเรา ยังมีเรา จึงเป็น "เรา" ที่อกหัก

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pornchai.s
วันที่ 14 พ.ค. 2550

คห.5 เป็นพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาค ตรัส กับท่านวิสาขามหาอุบาสิกา เพราะท่านเศร้าโศกมาก ที่บุคคลอันเป็นที่รักของท่านตายไป ท่านเป็นถึงพระโสดาบัน เป็นพระอริยบุคคล ปัญญาของท่านมากมายกว่าปุถุชนอย่างเราๆ แบบว่าเทียบกันไม่ได้เลยครับ แต่ท่านก็ยังมีความเสียใจ เพราะท่านยังดับความยินดีพอใจ ใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ไม่ได้

พระอนาคามี และ พระอรหันต์ เท่านั้น ครับ ที่ดับโทสะได้เด็ดขาด เป็นสมุจเฉท ท่านจึง ไม่มีคู่รัก ไม่มีของรัก ไม่ยินดีในกามคุณ ๕ ความเศร้าโศกเสียใจจึงไม่เกิดกับท่าน

เราเป็นปุถุชน คนกิเลสหนา ปัญญาน้อย ก็ค่อยๆ อบรมบ่มปัญญา ศึกษาพระธรรมไปเรื่อยๆ วิปัสสนาปัญญาที่สะสมไป ทีละเล็ก ทีละน้อย นี้แหละ ที่จะดับทุกข์ทั้งหมดได้ในอนาคตชาติ ปัญญาจะทำหน้าที่ดับทุกข์ ครับ ไม่ใช่ตัวเราไปดับทุกข์

ข้อสำคัญคือ อย่าทิ้งความเข้าใจหนทางอบรมเจริญปัญญาที่ถูกต้อง แล้วไปปฏิบัติหนทางที่ผิดล่ะ ความเห็นถูกเนี่ยะ เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม จริงไหมครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ปังคุง
วันที่ 15 พ.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Anutta
วันที่ 15 พ.ค. 2550

ขออนุโมทนา ทุกๆ คำตอบที่เป็นเสมือนกำลังใจแด่เพื่อนร่วมทุกข์ในสังสารวัฏนี้ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Anutta
วันที่ 16 พ.ค. 2550

ขออนุโมนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
shumporn.t
วันที่ 16 พ.ค. 2550

วิบากเป็นผล ซึ่งเกิดจากเหตุ การไม่ได้รับสิ่งที่ปรารถนา ย่อมเป็นเพราะได้เจริญเหตุที่เป็นอกุศล อกุศลกรรมย่อมเป็นเหตุให้ได้รับผลที่ไม่พึงประสงค์ มนุษย์ภูมิเป็นที่ดูผลของบุญและบาป เมื่อใดได้รับผลของอกุศลกรรม พึงสอนตัวเราเองว่า เพราะเราไม่ได้เจริญเหตุที่ดีพอ ชาตินี้ถึงได้เป็นอย่างนี้ ต่อแต่นี้ไป ถ้าเราต้องการผลที่ดี ย่อมต้องเจริญเหตุที่ดีไว้ให้มากขึ้นกว่าเดิม เป็นผู้รู้เหตุและผล มั่นคงในกรรมและผลของกรรม ไม่โทษใครๆ ที่ทำให้ แต่เป็นเพราะกรรมที่ได้กระทำมาแล้ว อบรมเจริญเหตุที่ดีให้มากขึ้น ให้กุศลนั้นเป็นบารมี เพื่อถึงฝั่งในวันข้างหน้า

อนุโมทนาที่ติดตามเว็บนี้เสมอๆ ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
อารายเนี่ย
วันที่ 16 พ.ค. 2550
อนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
นงลักษณ์
วันที่ 17 พ.ค. 2550

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
pdoun
วันที่ 17 พ.ค. 2550

ดิฉันมีสามี ซึ่งแต่ก่อน (คิดว่ารักกันมาก) ห่างกันราตรีหนึ่งก็นอนไม่หลับ เขามีอะไรที่ไม่ถูกใจตามกฎของสังคมก็มองข้ามหมด ในครอบครัวรับผิดชอบคนเดียวหมด ทั้งงานในบ้านนอกบ้าน ไม่จู้จี้ขี้บ่น ใจกว้าง (แต่เก็บกด) หวังว่าให้เขาเห็นความดี ทีหลังจะได้เอาใจเรา ไม่ขัดใจ อยู่มาประมาณ ๔-๕ ปี ไปติดหมอนวด เอาโรคทางกามมาฝาก เอาลูกหมอนวดมาช่วยเลี้ยง (อายุเท่ากับลูกตัวเอง) ไปนอนค้างกับหมอทีละ ๓-๔ คืนจึงกลับบ้าน ทีหลังเลิกกับหมอคนนั้น ไปติดอีกคน หายไปทั้งคืน หนึ่งคืน กลับมาบอกว่าผู้หญิงตามมา ให้รับผิดชอบ ดิฉันก็ไปหาเงินมาอีก (เขาไม่เคยมีรายได้อะไรเลย) ให้ญาติเขาแต่งแทน โดยที่ดิฉันออกเงินให้เอง ตอนนี้ลูกก็ยังเล็กๆ อยู่ ดิฉันอาดูรมาก (โง่หรือกรรม) หลังจากนั้นผ่านมาหลายปี ไปติดผู้หญิงหากิน คนนี้ติดมาก เอาเงินของดิฉันไปหมดตัว โดยที่ไม่คิดว่าดิฉันต้องเลี้ยงลูก ลูกต้องกินต้องเรียน ยอมหย่าแล้วไปอยู่กับเขา ทิ้งลูกตาดำๆ ไปไม่คิดถึงเลย ตอนนั้นทุกข์มาก ประดุจว่าไฟมันสุมอยู่ในอก

ขอท่านผู้รู้ทั้งหลายโปรดเมตตา วิเคราะห์ให้ที เรื่องยังมีอีกยาวมาก แต่จะเล่าต่อโอกาสหน้า อยากจะให้วิเคราะห์ว่า มันเป็นกรรมเก่าของดิฉันในอดีตชาติหรือไม่ และในชาติต่อๆ ไป เขาจะตามมาจองเวรกับดิฉันอีกหรือไม่ อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกัน แต่ดิฉันก็ได้อธิษฐานจิตเสมอๆ ว่าถ้าชาติหน้าเกิดมาเป็นมนุษย์โลกอีก ขออย่าให้ดิฉันมีคู่อีกเลย ขออยู่คนเดียวปฏิบัติธรรมดีกว่า

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
devout
วันที่ 17 พ.ค. 2550

คุณ pdoun ดูเป็นคนมีความอดทนดีมากเลยนะคะ ก็คงต้องอดทนกันต่อไป เพราะอย่างไรก็หนีวิบากไปไม่พ้น คนเราคงเห็นหน้ากันอีกไม่นาน ถึงเขาจะทำร้ายเรา ก็ทำได้เพียงเฉพาะชาตินี้เท่านั้น อย่าให้อกุศลวิบากเป็นเหตุให้เกิดอกุศลกรรมเลยนะคะ สิ่งใดที่ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไป

ขอแนะนำให้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ของชีวิต ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม และเจริญกุศลทุกประการ ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหรอกนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
pdoun
วันที่ 18 พ.ค. 2550

ขอบคุณค่ะ คุณ devout ตอนนี้ไม่ต้องทนแล้วล่ะค่ะ เพราะทำใจได้ เลยหมดทุกข์ อภัยให้เขาหมดแล้ว คิดว่ามันเป็นเช่นนั้นเองธรรมชาติของเขา ตอนนี้เขาก็มีอีกคน คงเป็นคนสุดท้ายของเขา เพระเขาเริ่มแก่แล้ว ดิฉันคิดว่าตัวเองทำบุญมาน้อย จึงได้คนอย่างเขามาเป็นคู่ เลิกก็ไม่ได้ด้วย ชาตินี้เลยพยาพยามทำดีให้มาก จะได้ไม่เกิดมาเจอเนื้อคู่อย่างเขาอีก

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
chomp
วันที่ 23 พ.ค. 2550

ชอบความเห็น คุณไตรสรณคมน์ ตอบได้ดีจัง โดนใจ เพราะเพิ่งอกหักมาเหมือนกัน ผมใช้หลักว่า เป็นธาตุตามธรรมชาติ ดิน น้ำ ลม ไฟ อย่าไปยึดถือ สุดท้ายคนทุกคนต้องแก่และตาย กลับสู่ธรรมชาติเป็นละอองฝุ่นในสายลม บางทีก็ฟังละครธรรมะ ลีลาวดี ลองฟังดูสิ เกี่ยวกับความรักของหนุ่มสาว

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
อารายเนี่ย
วันที่ 23 พ.ค. 2550

พระธรรมเท่านั้นที่จะช่วยได้

ขอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
Anutta
วันที่ 24 พ.ค. 2550

อนุโมทนา ค่ะ ละครธรรมะ ลีลาวดี ฟังได้จากที่ไหนคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
Anutta
วันที่ 26 พ.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ จะเข้าไปฟังนะคะ
 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
ภพฺพาคมโน
วันที่ 8 มิ.ย. 2550

อกหัก เกิดจากไม่ได้ในบุคคลที่หวังหรือคนรักจากไปวิธีทำใจหลังอกหัก

๑. คิดว่าคนเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักทั้งสิ้น ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

๒. พิจารณาโทษของความรัก

๓. คิดถึงความไม่ดีของคนที่หักอกเรา

๔. หาอะไรทำให้ตัวเองไม่ว่าง เช่น อ่านหนังสือธรรมะ

๕. หาเพื่อนที่ไว้ใจได้ระบายปรับทุกข์ เพราะทางจิตวิทยา ถ้าเก็บกดความทุกข์ไว้คนเดียว อาจทำให้เกิดโรคทางจิตเวชได้

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
แวะเข้ามา
วันที่ 8 มิ.ย. 2550

" คิดถึงความไม่ดีของคนที่หักอกเรา " จะเป็นการเพิ่มอกุศลให้พอกพูนยิ่งขึ้น ควรระลึกถึงกัมมัสสกตา และเจริญเมตตาในบุคคลนั้น ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะมีแต่ความสมหวัง

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
unknown
วันที่ 9 มิ.ย. 2550

ตอนชอบใครก็ไม่ต้องทำนี่ครับ

เพราะฉะนั้น หลังอกหักก็ไม่ต้องทำอะไรเช่นกัน

 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 10 มิ.ย. 2550

ขอให้กำลังใจทุกๆ ท่าน อบรมบารมีในชีวิตประจำวัน เจริญกุศลทุกประการ

เมื่อวันที่ต้องเจ็บช้ำใจจากความผิดหวังจนใจมันรับไม่ทัน เป็นธรรมดาที่เราต้องไหวหวั่นกับวันที่อะไรมันเปลี่ยนไป แหละถ้าวันหนึ่งวันไหนที่ใจเจ็บทนทุกข์ ดังพายุที่โหมเข้าใส่ บอกกับตัวเองเอาไว้ ความเจ็บต้องมีวันหาย ไม่ต่างอะไรที่เราต้องเจอทุกฤดู อดทนเวลาที่ฝนพรำ อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่าง เมื่อวันเวลาที่ฝนจาง ฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจ ว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอ

สภาพธัมมะทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไป เพียงแต่ว่า ในชีวิตหนึ่งเราจะทำเพื่อตัวเองมากหรือเพื่อคนอื่น เท่านี้เราก็จะไม่เสียใจเลยในสิ่งที่ผ่านมา

 
  ความคิดเห็นที่ 31  
 
Anutta
วันที่ 11 มิ.ย. 2550

ความสุข ถ้าไม่เข้าใจก็เหมือนกับดัก ยิ่งยึดติดยิ่งทุกข์ ไม่ประจักษ์เลยว่า ทุกอย่างสุขทุกข์เป็นอนันตา ไม่เที่ยง

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 32  
 
Anutta
วันที่ 11 มิ.ย. 2550

เมื่อวันที่ชีวิต เดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน จนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจ ความสุข ความทุกข์ ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ จะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหน

เพราะชีวิตคือ ... ธรรมะ?

 
  ความคิดเห็นที่ 33  
 
เลยไป
วันที่ 12 มิ.ย. 2550
จะทำอะไรกับสังขารธรรมที่เกิดแล้วก็ดับ
 
  ความคิดเห็นที่ 34  
 
พุทธรักษา
วันที่ 12 มิ.ย. 2550

เพลงที่คุณแล้วเจอกันนำเสนอ ข้าพเจ้าก็ชอบ การฟังเพลงบางเพลงมีประโยชน์ หากพิจารณาเนื้อหาสาระ เทียบเคียงกับธรรมะที่ได้ฟัง เพลงของศิลปิน เช่น คุณเต๋อ เรวัติ บางเพลงก็มีสาระดี บางทีคุณแล้วเจอกัน อาจจะเกิดไม่ทัน แต่สหายธรรมบางท่านคงเคยได้ยิน แต่คนอกหักต้องระวังอย่าไปฟังเพลงประเภทรักรันทดนะ เดี่ยวจะ in จนเกิดโทสะมาก สะสมโทสะมาก อันตราย! ด้วยความปรารถนาดี แรงถึงขั้นฆ่าตัวตายได้

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ