ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
 
เงี่ยโสตลงฟัง
วันที่  10 เม.ย. 2550
หมายเลข  3389
อ่าน  919
  ความคิดเห็น 1  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 10 เม.ย. 2550

มรรคมีองค์แปดเป็นหนทางเดียวที่จะไปสู่พระนิพพาน

ขออนุโมทนาคุณเงี่ยโสตลงฟัง

 
  ความคิดเห็น 2  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 12 เม.ย. 2550

อนุโมทนา  คุณเงี่ยโสตลงฟัง และคุณ wannee.s ที่ให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอตลอด

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ