พระธรรมล้ำค่าทุกคำ
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  7 ม.ค. 2564
หมายเลข  33550
อ่าน  68

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๓๓๒]

พระธรรมล้ำค่าทุกคำ


การศึกษาธรรม เพื่อเข้าใจธรรม (สิ่งที่มีจริง) เพื่อละอกุศล ชั่ว คือ ไม่รู้ความจริง เพื่อเจริญคุณความดีให้ถึงพร้อม เพราะว่า อกุศลทั้งหลายไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้ เพื่อเข้าใจแล้วชำระจิตให้บริสุทธิ์ กว่าจิตนี้จะบริสุทธิ์ที่จะสามารถเข้าใจธรรมต่อไปอีกละเอียดขึ้นอีกลึกซึ้งขึ้นอีก สามารถที่จะละความเป็นตัวตนได้อีก ก็ต้องอาศัยการไม่ขาดการฟังพระธรรม ด้วยความเคารพว่า ไม่มีใครสามารถที่จะกล่าววาจาสัจจะ (คำที่แสดงถึงสิ่งที่มีจริง) ถ้าผู้นั้นไม่ได้ทรงตรัสรู้ความจริง และการที่ผู้ใดมีโอกาสได้ยินได้ฟัง ก็เป็นลาภอันประเสริฐ เพราะเหตุว่าต้องจากโลกนี้ไป แต่จะเป็นการตายที่มีกิเลสยังมีกิเลสเต็ม หรือว่าเป็นการตายที่ได้เข้าใจธรรมเพิ่มขึ้น สำหรับการเกิดต่อไปในชาติต่อๆ ไป ก็จะได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกขึ้น

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 8 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ