เริ่มเห็นคุณของความดี
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  8 ม.ค. 2564
หมายเลข  33556
อ่าน  63

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๓๓๓]

เริ่มเห็นคุณของความดี


ทุกคน อกุศลมากจนเกินกว่าที่จะให้หมดไปได้โดยทันทีโดยที่ไม่มีการสะสมคุณความดี เพราะเหตุว่า ขณะใดก็ตามที่จิตเศร้าหมองเป็นอกุศลไม่ดี ขณะนั้นไม่สามารถจะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้น หนทางเดียวก็คือมีความเข้าใจถูกต้องว่าถ้าอกุศลเกิด กุศลเกิดไม่ได้ ไม่พร้อมกัน เพราะฉะนั้น การที่จะมีอกุศลน้อยลง ก็คือว่า มีกุศลจิตหรือความดีเพิ่มขึ้น เริ่มเห็นคุณของความดี ไม่ใช่ไปเห็นความชั่วความทุจริตว่าเร็วดีจะทำให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่ต้องการ แต่ว่าเพราะมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าเหตุกับผลต้องตรงกัน

เพราะฉะนั้น เมื่อเห็นโทษของอกุศลแล้วทุกคนวันนี้รู้ว่ามีมาก ถ้าเห็นจริงๆ ความดีจะเพิ่มขึ้นแม้แต่การตรึกความคิดทั้งหมดก็เป็นไปในทางกุศลซึ่งแต่ก่อนนี้อาจจะประมาทกุศลแม้เพียงเล็กๆ น้อยๆ ก็ขี้เกียจทำไม่ใช่นิสัยจะต้องไปช่วยคนนั้นทำอย่างนี้หรืออะไรต่างๆ แต่เวลาที่มีปัญญาแต่เกิดขึ้นแล้ว รู้ว่าขณะใดที่กุศลจิตไม่เกิด ขณะนั้นอกุศลจิตเกิด ก็จะทำให้ไม่ประมาทเลย แม้เล็กน้อยสักเท่าไหร่ศรัทธาเกิดในกุศลที่จะทำความดี ด้วยเหตุนี้เมื่อฟังธรรมเข้าใจแล้วก็จะเป็นปัจจัยทำให้ชีวิตดำเนินไปในทางที่ดีขึ้นทั้งกาย ทั้งวาจาด้วย

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 8 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ