ใครคือผู้ทำลายพระพุทธศาสนา
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  9 ม.ค. 2564
หมายเลข  33562
อ่าน  105

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๓๓๔]

ใครคือผู้ทำลายพระพุทธศาสนา


อาจารย์อรรณพ หอมจันทร์ : กราบเรียนท่านอาจารย์ ก็มีข้อความสั้นๆ ในสัทธัมมปฏิรูปกสูตร ว่า "ดูกร กัสสปะ ธาตุดินยังพระสัทธรรม ให้เลือนหายไปไม่ได้ ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ก็ยังพระสัทธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้ ที่แท้โมฆบุรุษในโลกนี้ต่างหาก เกิดขึ้นมา ก็ทำให้พระสัทธรรมเลือนหายไป เปรียบเหมือนเรือจะอับปาง ก็เพราะต้นหน (ผู้ควบคุมทิศทาง ตำแหน่งของเรือ การเดินเรือ) เท่านั้น" กราบเรียนท่านอาจารย์

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ : มีผู้สงสัยว่า ทำไมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำว่าโมฆบุรุษ (ผู้ว่างเปล่าจากประโยชน์) เหมือนกับ ว่าคนอื่น แต่ว่าตามความเป็นจริง เพื่อให้เข้าใจถูกว่าเป็นหรือเปล่า ใช่ไหม? เพราะเหตุว่า บางคนก็หลงเข้าใจว่าตัวเองรู้ คิดว่าได้เข้าใจธรรม ได้อย่างนั้นอย่างนี้ตั้งหลายท่าน แม้ว่าเป็นพระภิกษุ ก็ยังตรัสถึงโมฆบุรุษเพื่อให้ระลึกได้ สำนึกได้ถึงความจริงว่าประโยชน์จริงๆ ก็คือ ถ้าไม่ตรัส คนนั้นจะไม่รู้สึกตัวเลยว่าเป็นบุรุษว่างเปล่าจากประโยชน์ (โมฆบุรษ) แต่ว่าเมื่อได้ฟังแล้ว ท่านก็มีความเข้าใจที่ถูกต้อง จากโมฆบุรุษก็ไม่เป็นโมฆบุรุษได้ แต่ว่าโมฆบุรุษบางคนก็เป็นโมฆบุรุษไปตลอด ก็แล้วแต่แต่ละบุคคลก็เป็นแต่ละหนึ่งจริงๆ

เพราะฉะนั้น ก็จะเห็นได้จริงๆเพียงข้อความนี้ก็แสดงอยู่แล้วว่า แล้วใครล่ะจะทำลายพระพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้? บุคคลอื่น ไม่สามารถ นอกจากพุทธบริษัท คือ ผู้ที่เข้าใจว่าตนเองเป็นผู้ที่เป็นพุทธบริษัทนับถือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมแล้วก็กล่าวคำที่ตรงกันข้ามกับการที่จะให้เข้าใจธรรมด้วย เป็นการหมิ่นพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณ แล้วก็เป็นการทำลายสิ่งซึ่งมีค่าที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดแก่ชาวโลก เพราะเหตุว่า ถ้ามีการเผยแพร่ความเห็นที่ผิด ก็ทำให้พระธรรมลบเลือนไป

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 10 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ