เริ่มเห็นใจคนทำอกุศลกรรม
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  12 ม.ค. 2564
หมายเลข  33572
อ่าน  113

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๓๓๖]

เริ่มเห็นใจคนทำอกุศลกรรม


อาจารย์กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช : บางคนทุกข์ ทางกายตั้งแต่เด็ก เกิดมาแล้วก็ผ่าตัด เจ็บป่วยตลอดเลย แต่บางคนก็สุขสบายดี ไม่เจ็บไม่ไข้ จะเห็นถึงความแตกต่างกันเพราะกรรมและผลของกรรม

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ : ช่วยคนอื่นได้ไหม ให้พ้นจากกรรมที่ให้ผลที่กำลังให้ผล? ไม่ได้เลย เกิดแล้ว

อาจารย์กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช : ท่านอาจารย์ยังเคยกล่าวในรายการวิทยุเลยว่าบางทีเราสงสารคนกำลังรับผลของกรรม สงสารช้าไป แต่ทำไมไม่สงสารตอนเขาทำกรรมด้วย

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ : ใครทำอกุศลกรรม สงสารไหม? เริ่มเห็นใจ ว่าวันหนึ่งกรรมนั้นต้องให้ผล อย่างที่เรารู้เหตุการณ์ต่างๆ มีคนถูกทำร้ายบ้าง เจ็บไข้ได้ป่วยบ้าง แลกเปลี่ยนกันไม่ได้เลย จะไปเจ็บแทนก็ไม่ได้ เพราะเหตุว่า กรรมทำให้เกิดแล้ว เมื่อเกิดแล้ว เปลี่ยนไม่ได้ ก็ต้องเป็นไปตามกรรม

อาจารย์กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช : ส่วนใหญ่จะโกรธเวลาคนทำกรรมไม่ดี แล้วก็สงสารคนที่รับผลของกรรม

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ : โกรธ ดีหรือเปล่า? ไม่ดี, ไม่โกรธได้ไหม? ไม่ได้, มีปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะดับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดได้ แต่ถ้าไม่มีปัญญา อย่างไรๆ อกุศลทั้งหลายก็ยังจะต้องมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้น

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 12 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
siraya
วันที่ 13 ม.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pulit
pulit
วันที่ 14 ม.ค. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ