ชีวิตสั้นมากประมาทไม่ได้เลย
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  16 ม.ค. 2564
หมายเลข  33587
อ่าน  86

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๓๔๐]

ชีวิตสั้นมากประมาทไม่ได้เลย


ถ้าไม่มีพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ไม่มีโอกาสที่จะรู้ความจริง ไม่มีโอกาสที่จะขัดเกลากิเลส ไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่าถ้าไม่มีความรู้ขณะนี้ ต่อไปความไม่รู้ก็เพิ่มขึ้น ชาตินี้แค่นี้ยังไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงแล้วก็สะสมอกุศลมากมาย ชาติหน้าเป็นอย่างไร คิดได้ใช่ไหม? ก็เพิ่มพูนอกุศลไปอีก แล้วถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรม ไปไหน ไม่มีใครรู้เลย แต่ไปแน่ อยู่ในโลกนี้สั้นมาก ประมาทไม่ได้เลย พระปัจฉิมวาจา ก็คือว่า ไม่ประมาท เพราะทุกสิ่งทุกอย่างสั้นมาก ชั่วคราวมาก แล้วสิ่งที่เป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกเท่านี้ไม่พอที่จะละกิเลส แต่ก็ได้มีศรัทธาในการฟัง ที่จะสะสมต่อไป

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 16 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pulit
pulit
วันที่ 17 ม.ค. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ