ขาดการฟังพระธรรมไม่ได้
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  19 ม.ค. 2564
หมายเลข  33602
อ่าน  80

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๓๔๒]

ขาดการฟังพระธรรมไม่ได้


บางคนแม้ขอโทษ ก็ขอโทษไม่ได้ แล้วจะละกิเลสอะไรได้ แค่ขอโทษคำสองคำ ไม่ได้ เพราะฉะนั้น อย่าหวังที่จะไปรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ไม่มีทางเป็นไปได้เลยตราบใดที่ไม่รู้จักโลกภายในคือธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้และสภาพรู้ซึ่งถ้าไม่มี โลกภายนอกที่ปั่นป่วนอย่างนี้มีไม่ได้เลย

ก็ลองคิดดู ความไม่รู้มากมายสักแค่ไหน เพราะฉะนั้น การฟังธรรม เพื่อเข้าใจ เพื่อทำดี เพราะเหตุว่า ถ้าไม่เห็นอกุศลว่าเป็นอกุศล ไม่ละ ไม่เลิก แต่ว่าถ้ารู้จริงๆแล้วก็มีการที่จะแม้ความดีเพียงเล็กน้อยขณะนั้นเกิด อกุศลก็ไม่เกิด ก็จะเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจธรรมที่ได้ฟัง เพราะเหตุว่า ถ้าในขณะนั้นเต็มไปด้วยอกุศลแล้วอกุศลนั้นๆที่มีมากจะเข้าใจธรรมได้หรือ? ถ้าเข้าใจอย่างนี้เรื่อยๆจะเป็นคนดีขึ้นและก็ไม่ประมาทด้วย เพราะว่าดีขึ้นแล้วก็ฟังธรรมซึ่งรู้ว่าถ้าไม่ดีขึ้น ฟังธรรมไม่เข้าใจขึ้น เพราะฉะนั้น เมื่อดีขึ้นก็ฟังธรรมเข้าใจขึ้น ทั้งสองอย่าง ดี แต่ก็ขาดการฟังพระธรรมไม่ได้ เพราะว่า พระธรรมนั่นแหละจะช่วยทำให้ดีขึ้น

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็น 1  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 19 ม.ค. 2564

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
พัชรีรัศม์
พัชรีรัศม์
วันที่ 19 ม.ค. 2564

กราบท่านอาจารย์ อนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Tuangporn
Tuangporn
วันที่ 31 ม.ค. 2564

กราบอนุโมทนายิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ