สภาพธรรมที่ดีงาม ย่อมคล้อยไปตามความเข้าใจพระธรรม
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  23 ม.ค. 2564
หมายเลข  33616
อ่าน  81

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๓๔๖]

สภาพธรรมที่ดีงาม ย่อมคล้อยไปตามความเข้าใจพระธรรม


แต่ละคน ดีบ้าง เลวบ้าง ทุกคนไม่อยากจะเป็นคนเลว ทุกคนไม่อยากจะเป็นคนที่ทำผิด ทุกคนไม่อยากจะมีกิเลสมากๆ แต่ต้องเป็นไปตามการสะสม เพราะฉะนั้น ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆ เป็นปัจจัยให้ทำความดีมากขึ้น เพราะรู้ว่าเหตุที่ทำในชาตินี้ก็จะทำให้เกิดผลในชาติต่อไปด้วย

เพราะฉะนั้น การเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆ ในขณะนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะว่าไม่ใช่เป็นประโยชน์แต่เฉพาะในขณะนี้ แต่ยังเป็นประโยชน์ถึงชาติต่อๆ ไปด้วย หรือขณะต่อๆ ไปด้วย เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนา เป็นศาสนา คือ คำสอนของผู้ที่ทรงตรัสรู้เพื่อให้บุคคลอื่นรู้ตามเข้าใจตาม ถ้ารู้ตามว่าไม่มีเรา แต่มีสภาพธรรมที่เป็นกุศลธรรมและอกุศลธรรม ความเห็นถูกก็ย่อมเห็นประโยชน์ของความดีไม่ใช่ความไม่ดี เพราะฉะนั้น ความดีทั้งหลาย ก็เจริญขึ้นเพราะความเห็นถูก

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็น 1  
 
เฉลิมพร
วันที่ 23 ม.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 23 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Tuangporn
Tuangporn
วันที่ 31 ม.ค. 2564

กราบอนุโมทนายิ่งค่ะสาธุค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ