กล่าวคำจริงเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  18 ม.ค. 2564
หมายเลข  33598
อ่าน  89

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๓๔๑]

กล่าวคำจริงเพื่อประโยชน์เกื้อกูล


อาจารย์วิชัย เฟื่องฟูนวกิจ : พุทธบริษัทก็คือผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วก็เป็นผู้ที่เข้าใจด้วยไม่ใช่เพียงแค่เลื่อมใส แต่ว่าต้องมีความเข้าใจ เมื่อมีความเข้าใจแล้วก็เห็นคุณอย่างยิ่ง ถ้าสิ่งใดไม่ถูกต้อง ก็ต้องชี้แจงกล่าวให้ได้เกิดความเข้าใจเพื่อจะนำไปสู่ความเห็นที่ถูกต้องต่อไป

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ : แล้วรู้ไหมว่านั่นคือประโยชน์ใหญ่ที่สุดยิ่งกว่าประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้นถ้าสามารถที่จะทำให้คนได้เข้าใจถูกต้องในพระธรรมวินัยแล้วผู้ที่กระทำผิดก็จะพ้นโทษจากการที่กระทำผิดกลับเนื้อกลับตัวกลับใจ ทำสิ่งที่ถูกต้องชีวิตข้างหน้ายังอีกยาวไกลเพราะฉะนั้น ถ้าไม่แก้ไขวันนี้ ยังคงผิด ชาติหน้าก็คิดเอาเองว่าจะเป็นอย่างไร ไม่มีทางที่จะกลับมาถูกได้ มีแต่โทษภัย

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็น 1  
 
Tuangporn
Tuangporn
วันที่ 18 ม.ค. 2564

กราบท่านอาจารย์กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 

 

 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pulit
pulit
วันที่ 19 ม.ค. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 19 ม.ค. 2564

ขอบพระคุณและยินดีในกุศลด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 19 ม.ค. 2564

กราบอนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ