ฟังธรรมเพื่อเข้าใจ
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  11 ม.ค. 2564
หมายเลข  33570
อ่าน  59

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๓๓๕]

ฟังธรรมเพื่อเข้าใจ


ถ้ามีการสนทนากัน มีการคุยกัน ก็เป็นเรื่องธรรมดา

ทำไมฟังธรรม ฟังทำไม ถ้ามั่นคง ก็ตอบได้เลย ฟังเพื่อเข้าใจ คำนี้สำคัญที่สุด ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้น อยู่มาในโลกนานเท่าไหร่ตั้งแต่เกิด เข้าใจหรือเปล่า จนกว่าจะได้ฟังธรรม เพราะฉะนั้น ฟังธรรมเพื่อเข้าใจ ไม่ใช่เพื่อทรัพย์สมบัติ ลาภ ยศ ชื่อเสียงหรืออะไรทั้งสิ้น แต่ฟังเพื่อเข้าใจ เพราะรู้ว่าขณะนี้มีธรรมจริงๆที่ไม่ได้เข้าใจอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เพราะฉะนั้น จึงไม่ฟังคำของคนอื่น แต่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อตรัสรู้ให้เราได้ฟังความจริงซึ่งไม่สามารถที่จะรู้เองคิดเองได้เลย เพราะฉะนั้น ฟังเพื่ออะไร? เพื่อเข้าใจ ต้องไม่ลืมคำว่าเข้าใจ เข้าใจอะไร เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ เป็นคำตอบที่ชัดเจน ใครค้านได้? เขาเข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้หรือ เพราะไม่เข้าใจจึงฟัง ฟังเพื่ออะไร เพื่อเข้าใจ เข้าใจอะไร เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ เมื่อไหร่? โดยความเป็นธรรมซึ่งเป็นอนัตตา ถ้าไม่มีเหตุ คือ การเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยสะสมไป ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจคำที่เราสนทนาซึ่งเป็นคำของพระองค์ที่ทรงแสดงหนทางที่จะให้รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใคร

เรื่องธรรมดา แต่ก็สนทนาเมื่อไหร่ ก็เป็นธรรม แล้วก็ต้องเป็นความจริงถึงที่สุดด้วย

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 11 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ