หนังสือเล่มใหม่ ตามรอยพระบาท
 
มศพ.
วันที่  3 พ.ย. 2563
หมายเลข  33217
อ่าน  609

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

หนังสือเล่มใหม่

ตามรอยพระบาท


โดย  นีน่า วัน กอร์คอม

(สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๑๙๒๒)

แปลโดย แพทย์หญิงธิดา คงจรรักษ์

(สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๓๙๒๙)


ข้อความบางตอนจากหนังสือ "ตามรอยพระบาท"

ความไม่ทำบาปทั้งปวง

ความบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม

ความชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว

นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

(ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พุทธวรรคที่ ๑๔)


ทุกศาสนาสั่งสอนให้คนละเว้นจากความชั่ว ทำความดี และดำเนินชีวิตที่ดีงามพระพุทธศาสนาแตกต่างจากศาสนาอื่น ๆ อย่างไรบ้าง กุศลคืออะไร กุศลคือความดีและ อกุศลคืออะไร อกุศลคือความไม่ดี ไม่ว่าใครจะทำ ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไร พระพุทธศาสนาแตกต่างจากศาสนาอื่นๆ พระพุทธศาสนา สอนให้เข้าใจแหล่งที่เกิดของกุศล ซึ่งเป็นจิตประเภทต่างๆ ที่ทำความดี พระผู้มีพระภาคทรงอธิบายเรื่องความละเอียดของจิตประเภทต่าง ๆ และเจตสิกต่างๆ ที่เกิดร่วมกับจิตนั้น ๆ ไว้ทั้งหมด รวมทั้งปัจจัยที่ทำให้จิตและเจตสิกนั้นๆ เกิดขึ้น พระองค์ทรงอนุเคราะห์ให้คนทั้งหลายได้รู้ลักษณะของกุศลธรรมและอกุศลธรรม

การเจริญกุศลนั้น ไม่ได้มีเพียงการให้ทานเท่านั้น แต่ยังมีการรักษาศีล และการอบรมจิต ที่สำคัญก็คือศึกษาให้เข้าใจความละเอียดขึ้นของการเจริญกุศลประเภทต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ ตามพระธรรมคำสอนของพระพระพุทธศาสนา การเจริญกุศลกรรมมีได้ ๓ ขั้น คือ ทาน ศีล และภาวนา การรู้เรื่องการเจริญกุศลนั่นเอง เป็นปัจจัยทำให้กุศลเจริญขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน


ท่านใดประสงค์จะขอรับหนังสือเล่มนี้

โปรดติดต่อ 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

เลขที่ ๑๗๔ /๑ ถนนเจริญนคร ๗๘

แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๘๐๒๓๙

หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf หนังสือเล่มดังกล่าวจากหัวข้อ

ด้านล่างนี้

ตามรอยพระบาท

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 3 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
siraya
วันที่ 4 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
jaturong
วันที่ 4 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pulit
pulit
วันที่ 4 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 8 พ.ย. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ประสาน
วันที่ 10 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
ประสาน
วันที่ 10 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
เฉลิมพร
วันที่ 11 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 9  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 21 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 10  
 
Jans
Jans
วันที่ 21 เม.ย. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 11  
 
Centella
Centella
วันที่ 30 เม.ย. 2564

อนุโมทนาทุกความดีงามคะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ