โทสะ ไม่สงบ
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  27 ก.ย. 2563
หมายเลข  33034
อ่าน  256

* อกุศลทุกประเภทไม่สงบ เพราะมีอุทธัจจเจตสิก ซึ่งเป็นสภาพที่ไม่สงบ และเป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ที่ปรุงแต่งให้จิตและเจตสิกอื่นๆที่เกิดร่วมกันในขณะนั้น มัวหมองด้วยความไม่สงบ

* ขณะที่กำลังโกรธคนอื่น ขณะนั้น จิตประกอบด้วยโทสะที่เกิดปรุงแต่งประทุษร้ายจิตใจ ให้เป็นไปด้วยความขุ่นข้อง ขัดเคือง เดือดร้อน ไม่สบาย และขณะนั้นก็ต้องประกอบด้วยอุทธัจจะ ที่ปรุงแต่งจิตใจให้เป็นไปด้วยความไม่สงบอย่างชัดเจน ซึ่งทั้งหมดเป็นธัมมะแต่ละอย่าง ที่ไม่ใช่เราเลย คือ จิต และเจตสิก เช่น โทสะ อุทธัจจะ

* จึงควรเห็นโทษของโทสะ ซึ่งเป็นอกุศลที่ประทุษร้ายจิตให้เดือดร้อน และเป็นไปด้วยความไม่สงบ พร้อมกับความรู้สึกไม่สบายใจ

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 8 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ