ไม่ฟังด้วยดี มีอันตราย
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  1 ต.ค. 2563
หมายเลข  33045
อ่าน  281

* พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีความละเอียด ลึกซึ้ง เห็นได้ยากยิ่ง เพราะแสดงถึงความเป็นธรรมแต่ละอย่าง ที่ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ดังนั้นการฟังพระธรรมของพระองค์ จึงต้องฟังด้วยความตรง และละเอียด ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง จึงจะได้สาระจากพระธรรม คือความเข้าใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

* แต่ถ้าฟังไม่ดี คือไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิด เพราะคิดธัมมะเอง ไปตามความเป็นตัวตน โดยไม่มีการสอบถาม สนทนา เพื่อสอบทานความถูกต้องให้ตรงตามพระธรรม ก็จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งแก่การอบรมเจริญปัญญา

* การไม่ฟังพระธรรมด้วยดี ทำให้มีความเห็นผิด ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติผิด รู้ผิด หลุดพ้นผิด และบิดเบือนพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นไปตามความคิดความเชื่อของตน ยิ่งถ้าเผยแพร่คำสอนที่ผิดนั้น ให้ผู้อื่นเชื่อตาม ก็จะเป็นโทษเป็นภัย เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อทั้งตนเอง ผู้อื่น และพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
pulit
pulit
วันที่ 2 ต.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 8 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ