กรรมชั่วหนักๆ มาจากความไม่ดีเล็กๆ น้อยๆ
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  2 ต.ค. 2563
หมายเลข  33050
อ่าน  180

* อกุศลกรรม คือการกระทำด้วยอกุศลเจตนา (ความจงใจที่เป็นอกุศล) ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหาย

* การกระทำที่ไม่ดี มีตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนอกุศลกรรมหนักๆ เช่น การประทุษร้ายผู้มีคุณ การคดโกงชาติบ้านเมือง

* เพราะมีความไม่ดีของจิตใจ (กิเลสอกุศล) จึงทำให้มีการกระทำที่ไม่ดี เริ่มตั้งแต่เล็กๆ น้อยๆ ซึ่งจะสะสมคุ้นชินในการกระทำที่ไม่ดีมากขึ้น จนทำให้มีการทำกรรมชั่วหนักๆ ได้

* จึงควรเห็นโทษของอกุศลแม้เล็กน้อย ซึ่งสามารถสะสมเพิ่มขึ้นในจิต จนทำให้กระทำอกุศลกรรมหนักๆ ได้

* และควรเห็นคุณของกุศลแม้เล็กน้อย ซึ่งจะสะสมเพิ่มขึ้นในจิตเช่นกัน และสามารถทำให้มีการเจริญกุศลที่มีกำลังมากขึ้นได้

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 8 ต.ค. 2563

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

ศึกษาพระธรรมที่ทรงแสดงความเป็นสภาพธรรม จึงเริ่มรู้จักอกุศลที่มีมากมายอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อน และที่สำคัญคือ สะสมทุกขณะที่เกิด จึงมีกำลังเพิ่มขึ้น ความเข้าใจความจริงจากการฟังพระธรรม เป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตนี้ ค่อยๆชำระล้างอกุศล ด้วยกุศลที่เกิดจากความเข้าใจพระธรรม

กราบขอบพระคุณ อ.อรรณพ หอมจันทร์ ด้วยความเคารพด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 8 ต.ค. 2563

อนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ