กุศลที่ประกอบด้วยปัญญา
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  4 ต.ค. 2563
หมายเลข  33061
อ่าน  179

* กุศล หรือบุญ คือสภาพที่ตัด หรือชำระจิตจากกิเลสอกุศล ในขณะที่กุศลเกิด

* ปัญญา คือความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรม

* ปัญญา เป็นเจตสิกที่เมื่อเกิดกับจิตในขณะใด ก็จะปรุงแต่งให้จิตในขณะนั้น ประกอบไปด้วยความเข้าใจถูก

* กุศล จึง มี 2 ประเภท คือ

- กุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา แม้จะเป็นจิตที่ดีงาม เช่น กุศลที่แบ่งปันช่วยเหลือ มีความเป็นมิตร แต่ไม่มีความเข้าใจในความเป็นธรรมว่าไม่ใช่เราเลย

- กุศลที่ประกอบด้วยปัญญา เป็นจิตที่ดีงาม และมีความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่บุคคล ตัวตนใดๆทั้งสิ้น

* กุศลที่ประกอบด้วยปัญญา เกิดจากการฟังพระธรรม แล้วมีความเข้าใจ เป็นกุศลที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะจะสะสมเพิ่มพูนขึ้น และสามารถให้ผลที่ดีต่อไป เช่น ทำให้ได้เกิดในที่อันสมควร คือในสุคติภูมิ ที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมอบรมเจริญปัญญา เข้าใจธรรมตามความเป็นจริงต่อๆไป จนสามารถดับกิเลส ออกจากวัฏฏะ คือการเป็นอยู่อย่างนี้ ได้ในที่สุด

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
เฉลิมพร
วันที่ 4 ต.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 4 ต.ค. 2563

      กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 5 ต.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ