บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไร
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  6 ต.ค. 2563
หมายเลข  33066
อ่าน  173

* การบูชาบุคคลผู้ที่ควรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุด ประการหนึ่ง

* บุคคลที่ควรเคารพบูชาสูงสุด ไม่มีผู้ใดจะเปรียบได้ ก็คือ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะพระองค์ทรงมีพระคุณอันประเสริฐสูงสุด คือ ทรงตรัสรู้เองโดยชอบด้วยพระปัญญาอันยิ่ง ทรงบริสุทธิ์จากกิเลสเป็นพระอรหันต์ และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ จำแนก แสดงพระธรรม เพื่อพุทธบริษัทจะได้ฟังและเข้าใจธรรม ตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้

* ทำไมการฟังพระธรรม จึงเป็นการเคารพบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสูงสุด ?

- พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าการบูชามี 2 อย่าง คือ อามิสบูชา (การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆ) และธรรมบูชา (การบูชาด้วยธรรม) บรรดาการบูชา ๒ อย่างนี้ ธรรมบูชาเป็นเลิศ

* การที่จะบูชาพระองค์ด้วยธรรม ก็ต้องฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้และทรงแสดง ให้เข้าใจ และเมื่อเข้าใจพระธรรม ก็จะกระทำทุกอย่างที่เป็นการบูชาพระรัตนตรัย

* ดังนั้น ทุกขณะที่ฟังพระธรรมเข้าใจ จึงเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเมื่ออบรมเจริญปัญญาต่อไป จนสามารถรู้แจ้งความจริง ดับกิเลสเป็นพระอริยบุคคล จึงจะเป็นการบูชาสูงสุดอย่างแท้จริง

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 6 ต.ค. 2563

ทุกขณะที่ฟังพระธรรมเข้าใจ จึงเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเมื่ออบรมเจริญปัญญาต่อไป จนสามารถรู้แจ้งความจริง ดับกิเลสเป็นพระอริยบุคคล จึงจะเป็นการบูชาสูงสุดอย่างแท้จริง

 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 6 ต.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
มกร
มกร
วันที่ 23 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
lack
วันที่ 26 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ