สติในการสละ
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  10 ต.ค. 2563
หมายเลข  33080
อ่าน  157

* สติ คือเจตสิก (สิ่งที่เกิดกับจิต) เป็นสภาพที่ระลึกได้ในทางที่ดีงาม ทั้งในขั้นทาน ขั้นศีล และขั้นการอบรมเจริญปัญญา

* ถ้าสติไม่เกิดกับจิตขณะใด จิตขณะนั้น จะเป็นจิตที่ดีงามไม่ได้เลย

* เช่น การที่จะสละสิ่งใดเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น จิตขณะนั้นต้องมีสติเกิดขึ้นระลึกได้ที่จะสละ โดยขณะนั้นจิตผ่องใส ไม่มีความติดข้อง และขุ่นเคืองใดๆ เลย

* ความเข้าใจพระธรรม จะเกื้อกูลให้สติเกิดกับจิต และปรุงแต่งให้ระลึกได้ ที่จะเป็นไปในความดีงามประการต่างๆ

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 11 ต.ค. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 11 ต.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ