เข้าใกล้คำพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้อย่างไร
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  7 ต.ค. 2563
หมายเลข  33069
อ่าน  181

* พระธรรม คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งไม่เหมือนคำของนักปราชญ์ นักคิด ใดๆ ทั้งสิ้น เพราะคำของพระองค์ เกิดจากการทรงตรัสรู้ด้วยพระปัญญาอันยิ่ง จึงแสดงถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมที่ไม่ใช่เรา และมีปรากฏตามความเป็นจริงในขณะนี้เอง แต่ยากที่จะเห็นได้โดยง่าย

* จะเข้าใกล้คำของพระองค์ได้อย่างไร?

- ถ้าไม่ฟัง ไม่ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ จะเข้าใกล้คำของพระองค์ได้หรือ?

- ถ้าเรียนแบบวิชาการ เพียงจำคำ หรืออ้างพุทธพจน์ โดยไม่เข้าใจอรรถ (คือเนื้อความ) จะเข้าใกล้คำของพระองค์ได้หรือ?

- ยิ่งถ้าเอาคำของพระองค์มาคิดเอง อธิบายเองไปตามความคิดของตน ก็จะยิ่งจะไกลแสนไกลจากคำของพระองค์ และจะเป็นการทำลายคำของพระองค์ให้ลบเลือน ซึ่งมีโทษมหันต์

- ดังนั้น การที่จะเข้าใกล้คำของพระองค์ได้ ต้องด้วยการฟัง และไตร่ตรองด้วยดีในแต่ละคำ โดยไม่เผิน คิดว่ารู้แล้ว

เช่น คำว่า "ธัมมะ" ก็ต้องเข้าใจจริงๆ ตั้งแต่ขั้นการฟังว่า คือสภาพที่มีจริง แต่ละอย่าง ที่ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา และมีความมั่นคงในความเข้าใจถูกตามคำของพระองค์ ไม่เปลี่ยนไปสู่คำของคนอื่นว่า มีเราที่ทำได้ มีเราที่จะเพียรปฏิบัติทำ มีตัวตนที่จะหาวิธีทำให้รู้แจ้งธรรมเร็วๆ ซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระองค์เลย

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 8 ต.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 8 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
มกร
มกร
วันที่ 23 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ