อดทนต่อการกระทำและคำพูดของคนอื่น
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  5 ต.ค. 2563
หมายเลข  33064
อ่าน  295

* ความอดทน คือความไม่เดือดร้อน ความไม่หวั่นไหวของจิต ที่จะเป็นอกุศลใดๆ แม้จะได้รับสิ่งที่ไม่น่าพอใจ

* จะอดทนต่อการกระทำ คำพูด ที่ไม่ดีของบุคคลได้อย่างไร ?

ต้องเป็นความอดทนด้วยกุศล คือ

- มีเมตตา คือมีความเป็นมิตร เป็นเพื่อน ที่เข้าใจและเห็นใจ ในการที่เขายังมีกิเลส เมื่อกิเลสเกิด ก็ต้องเป็นไปตามกำลังของกิเลส

- ไม่ใส่ใจในการกระทำคำพูดเหล่านั้น ที่จะทำให้เกิดอกุศล ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลย และทุกคนก็มีการกระทำ (กรรม) เป็นของแต่ละบุคคล ตามอุปนิสัยที่สะสมมา

- มีความเข้าใจถูกตามพรระธรรมว่า แท้จริงแล้ว ไม่มีเราที่ถูกกระทำ และไม่มีใครที่เป็นผู้กระทำ เพราะเป็นธรรมที่เกิดและดับตามเหตุปัจจัย

* การอบรมเจริญปัญญาจากการฟังพระธรรม เพิ่มขึ้นๆ เป็นเหตุปัจจัยให้กุศลทุกประการเจริญขึ้นในทุกโอกาส ทุกสถานการณ์ จึงสามารถอดทนกับการกระทำคำพูดของผู้อื่น โดยไม่เสียใจ น้อยใจ เพราะความจริงแล้ว ไม่มีเราเลย

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 5 ต.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
มกร
มกร
วันที่ 6 ต.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ