รักสุข เกลียดทุกข์ ต้องสะสมความดี
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  30 ก.ย. 2563
หมายเลข  33042
อ่าน  262

* ทุกคนปรารถนาความสุข ไม่ต้องการความทุกข์เลย แต่การจะได้รับความสุข หรือได้รับความทุกข์ ก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัย

* สุขกาย เกิดจากกุศลกรรม ทุกข์กาย ก็เกิดจากอกุศลกรรม

* กุศลกรรม เป็นการกระทำทางกาย วาจา ใจ ที่เกิดจากกุศลจิต ซึ่งนำมาซึ่งประโยชน์สุข

* ส่วนอกุศลกรรมมีการฆ่า การเบียดเบียนต่างๆ ซึ่งเกิดจากกิเลสอกุศล ย่อมนำมาซึ่งทุกข์

* เมื่อรักสุข เกลียดทุกข์ ก็ควรสะสมแต่กุศลคุณความดีประการต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

* ความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง จากการฟังพระธรรม จะทำให้มีความดีงามต่างๆ ซึ่งจะนำประโยชน์สุขมาให้

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 1 ต.ค. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 1 ต.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
มกร
มกร
วันที่ 4 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ