เครื่องเตือนที่ดีที่สุด
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  29 ก.ย. 2563
หมายเลข  33040
อ่าน  267

* พระธรรมจะเตือนใคร และเตือนได้อย่างไร

- พระธรรม ไม่อาจเตือนทุกคนทั้งโลกได้ คนที่สามารถได้รับการเตือนด้วยพระธรรม มีเป็นส่วนน้อย เฉพาะกับผู้ที่สะสมศรัทธาและความเข้าใจพระธรรมมาบ้างในอดีตเท่านั้น
พระธรรมจึงไม่สาธารณะแก่ทุกคน

- พระธรรมจะเตือนได้ โดยการฟังพระธรรม และไตร่ตรองจนมีความเข้าใจถูกต้องตรงตามพระธรรม

- ความเข้าใจหรือปัญญาที่เกิดจากการฟังพระธรรม จะทำหน้าที่พิจารณาความถูกต้องตรงสภาพธรรม ว่าอกุศล ความไม่ดี คืออย่างไร มีโทษอย่างไร กุศล คุณความดี คืออย่างไร มีคุณอย่างไร

- เมื่อรู้ตามความเป็นจริงของสภาพธรรม จึงมีการปรุงแต่งในการเจริญกุศล ละอกุศล ด้วยปัญญาและสภาพธรรมฝ่ายดีต่างๆ ที่เกิดจากความเข้าใจพระธรรมที่ได้ฟัง

- ดังนั้นพระธรรมจึงเป็นเครื่องเตือนให้เจริญกุศล ละอกุศล ด้วยความเข้าใจพระธรรม

* ยิ่งได้เข้าใจพระธรรมมากขึ้น พระธรรมก็ยิ่งเตือนให้อบรมเจริญปัญญายิ่งขึ้น จนสามารถเตือนให้ระลึกรู้ในลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้ และเจริญปัญญารู้แจ้งความจริง ดับกิเลสได้ในที่สุด

*ดังนั้นเครื่องเตือนที่ดีที่สุด ก็คือพระธรรม ซึ่งเตือนให้เจริญกุศล และละอกุศล ตั้งแต่เบื้องต้น จนถึงที่สุด คือดับกิเลสได้หมดสิ้น

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 30 ก.ย. 2563

กราบ​ยินดี​ใน​กุศล​จิต​ค่ะ​

 
  ความคิดเห็น 2  
 
มกร
มกร
วันที่ 4 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 8 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ