ปาฏิหาริย์ที่ยิ่ง
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  26 ก.ย. 2563
หมายเลข  33032
อ่าน  209

* พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงพระธรรม แล้วๆเล่าๆ บ่อยๆเนือง (อนุศาสนี) เพื่อให้พุทธบริษัทได้ฟังและไตร่ตรอง จนมีความเข้าใจในความเป็นธรรมที่ไม่ใช่เรา เพิ่มขึ้นๆ

* เมื่อปัญญาคือความเข้าใจธรรม ตามที่ได้ฟังพระธรรมบ่อยๆเนือง มีกำลังเพิ่มขึ้น สามารถระลึกรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงในขณะนี้ จนประจักษ์แจ้งแทงตลอดในสภาพธรรมที่ปรากฏ และดับกิเลสได้ตามลำดับ จึงเป็นปาฏิหาริย์ ที่ยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ใดๆ เพราะเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่ง ที่กิเลสซึ่งสะสมมามากมายแสนนาน สามารถถูกดับได้ และกิเลสใดที่ถูกดับได้แล้ว จะไม่เกิดขึ้นอีกเลย

* นี่คืออนุศาสนีปาฏิหาริย์ ซึ่งเริ่มต้นจากการฟังพระธรรม แล้วค่อยๆไตร่ตรอง เข้าใจ ตรงตามพระธรรมที่ทรงแสดงว่า ธรรมคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่เราเลย

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 27 ก.ย. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Tuangporn
Tuangporn
วันที่ 28 ก.ย. 2563

กราบอนุโมทนา

สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
มกร
มกร
วันที่ 30 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 8 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ