ปัญญา รู้ ไม่ใช่เรารู้
 
unnop.h
วันที่  28 ก.ค. 2563
หมายเลข  32603
อ่าน  122

* พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม เพื่อให้พุทธบริษัทเข้าใจตามความจริงว่า ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา คือธรรมแต่ละอย่าง ก็เป็นแต่ละอย่าง ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตน ใดๆเลย

* ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมให้เข้าใจความจริงเช่นนั้น ก็จะมีความคิดผิดว่ามีตัวเรา ที่จะทำอะไรต่างๆได้ หรือแม้จะสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา และสามารถคิดและจำเรื่องราวของพระธรรมได้ แต่ก็คิดว่าเป็นตัวเราที่รู้

* แต่ถ้าฟังพระธรรมแล้วเข้าใจว่าเป็นธรรมที่ไม่ใช่เรา ก็จะมั่นคงว่า แม้ความรู้ความเข้าใจถูกคือปัญญา ก็เป็นธรรม ไม่ใช่เรา ซึ่งทำหน้าที่รู้ถูก เข้าใจถูกในสภาพธรรมตามความเป็นจริง

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Nataya
วันที่ 28 ก.ค. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ