ผิดก็ต้องผิด ถูกก็ต้องถูก แล้วก็ไม่ใช่เราด้วย
 
unnop.h
วันที่  1 ส.ค. 2563
หมายเลข  32617
อ่าน  160

* ธัมมะคือสิ่งที่มีจริง เป็นแต่ละอย่าง และมีลักษณะของธัมมะนั้นๆ ต่างๆกันไป เช่น แข็ง ร้อน รู้สึก จำ เพียร โลภะ โทสะ โมหะ ศรัทธา สติ ปัญญา ก็เป็นธัมมะแต่ละอย่าง ใครจะเปลี่ยนลักษณะสภาพธัมมะแต่ละอย่างนั้น ไม่ได้เลย

* กุศล คุณความดี ก็เป็นธัมมะที่มีลักษณะดีงามอย่างนั้น และเป็นสิ่งที่ถูก ที่ชอบ ตามความเป็นจริง ส่วนอกุศล ความชั่ว ก็เป็นธัมมะที่มีลักษณะไม่ดีงาม อย่างนั้น และเป็นสิ่งที่ไม่ถูก ไม่ชอบ ไม่ตรง ตามความเป็นจริง

* หลายคนอาจคิดว่า อะไรจะถูก อะไรจะผิด ก็ขึ้นกับความคิด การตีความของแต่ละบุคคล แต่ ถ้ามีความเข้าใจธัมมะถูกต้องตามความเป็นจริง ก็จะรู้ว่า ไม่มีถูกแบบของใคร ไม่มีผิดแบบของใคร แต่ถูกคือถูก ผิดคือผิด เพราะเป็นธัมมะที่มีลักษณะอย่างนั้น และก็ไม่ใช่เราเลย

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Witt
วันที่ 1 ส.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 2 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ