ความเข้าใจในขั้นการฟังพระธรรม เป็นปัจจัยที่ทำให้มีปัญญาขั้นต่อๆไป [คติธรรม]
 
บ้านธัมมะ
วันที่  29 ก.ค. 2563
หมายเลข  32606
อ่าน  111

* ปัญญา คือความเข้าใจถูกต้องในสภาพธรรมตรงตามความเป็นจริง

* พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปัญญาไว้ 3 ขั้น คือ

- สุตมยปัญญา ปัญญาสำเร็จด้วยการฟัง คือความเข้าใจในขั้นการฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

- จินตามยปัญญา ปัญญาสำเร็จด้วยการไตร่ตรอง คือความเข้าใจในขั้นพิจารณาไตร่ตรองจากพระธรรมที่เข้าใจในขั้นการฟัง

- ภาวนามยปัญญา ปัญญาสำเร็จด้วยการอบรมเจริญ คือความเข้าใจตรงลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง ที่ไม่ใช่บุคคล ตัวตนใดๆ

* ความเข้าใจในขั้นการฟังพระธรรม เป็นปัจจัยที่ทำให้มีปัญญาขั้นต่อๆไป

* ดังนั้นถ้าไม่มีการฟัง ก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ได้เลย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 29 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Witt
วันที่ 29 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
อมฤต
อมฤต
วันที่ 3 ส.ค. 2563

อนุโมธนาธรรมที่อาจารย์เผยแผ่ ครับสาธุๆ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ