ต้องเป็นผู้ที่ตรง จึงจะพ้นจากความเป็นทาสของโลภะ
 
unnop.h
วันที่  30 ก.ค. 2563
หมายเลข  32610
อ่าน  127

* โลภะ คืออกุศลที่มีลักษณะติดข้องต้องการ เป็นสภาพที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง เพราะเป็นอกุศลธรรม

* ปัญญา คือความเข้าใจในลักษณะสภาพธรรมตรงตามความจริง

* ในขณะที่ปัญญาเกิด ก็ต้องมีสภาพธรรมที่ตรงตามความจริงเกิดร่วมด้วยเสมอ

* ดังนั้นการจะเป็นอิสระจากโลภะได้จริงๆ ก็ต้องมีความตรงต่อสภาพธรรมตามความเป็นจริง ด้วยความเข้าใจถูก จึงจะไม่ถูกโลภะลวงล่อ

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 31 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
yogototo
วันที่ 31 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 31 ก.ค. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ